Kế Toán Tài Chính

Chi phí nhân công trực tiếp là gì? Cách tính và ví dụ cụ thể

Chi phí nhân công trực tiếp là một phần không thể thiếu trong tính toán giá thành sản phẩm, tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa thực sự hiểu rõ về nó. Trong bài viết dưới đây, Isinhvien sẽ đi sâu làm rõ khái niệm chi phí nhân công và cách tính của loại chi phí này.

chi phí nhân công trực tiếp khái niệm và cách tính
Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp là gì?

Chi phí nhân công trực tiếp là tổng chi phí mà công ty phải chịu để trả lương và các lợi ích khác cho nhân viên của công ty so với công việc mà họ thực hiện liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm của công ty hoặc để cung cấp dịch vụ.

Chi phí nhân công trực tiếp là một thành phần thuộc chi phí trực tiếp, nếu chưa hiểu rõ về chi phí trực tiếp thì mời bạn xem qua bài viết này >> Chi phí trực tiếp là gì? Khác với chi phí gián tiếp như thế nào?


Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm những gì?

Tiền lương: Tiền công được tính vào chi phí nhân công trực tiếp. Các khoản này thường được trả cho nhân viên theo giờ để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, tuy nhiên một số công ty áp dụng trả lương theo sản phẩm.

Thuế tiền lương: Nó bao gồm thuế tiền lương của những nhân viên tham gia sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Bồi thường cho người lao động: Bao gồm tiền bồi thường được trả cho những người lao động tham gia vào việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Thường thì những lao động hoạt động trong những lĩnh vực độc hại như khai thác than, xăng dầu thì sẽ nhận được khoản bồi thường như này.

Bảo hiểm xã hội: Là số tiền được đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội của chính phủ mà doanh nghiệp trả thay cho những nhân viên tham gia sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Khi người lao động ký hợp đồng lao động chính thức, công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên đó, bảo hiểm xã hội bao gồm: Thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.


Bảo hiểm nhân thọ: Bao gồm phí bảo hiểm nhân thọ được trả thay cho những nhân viên tham gia sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Các lợi ích khác trả cho hoặc thay mặt cho những nhân viên tham gia sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cũng được bao gồm.

Cách tính chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp được tính bằng tổng các khoản chi phí thành phần của nó:

Chi phí nhân công trực tiếp = Tiền lương + Tiền thuế lương + Bồi thường cho người lao đông + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm nhân thọ

Ví dụ:

Từ các thông tin sau, hãy tính tổng chi phí nhân công trực tiếp của công ty cho tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019.

  • Tiền công trả cho người lao động đối với công việc liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm: 150.000 đô la
  • Nguyên liệu thô đã mua 500.000 đô la
  • Tiền lương trả cho nhân viên cho công việc không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm: 110.000 đô la
  • Phí bảo hiểm y tế được trả thay cho những nhân viên tham gia sản xuất sản phẩm: 5.000 đô la

Như vậy, trong các loại chi phí ở trên có:


Tổng chi phí mà công ty phải chịu để trả lương và các lợi ích khác cho nhân viên của công ty so với công việc mà họ thực hiện, liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm của công ty hoặc cho việc cung cấp dịch vụ sẽ trở thành một phần chi phí nhân công trực tiếp.

Vì vậy, trong trường hợp hiện tại, chỉ Tiền lương trả cho nhân viên đối với công việc liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm và phí Bảo hiểm y tế trả thay cho những nhân viên tham gia sản xuất sản phẩm đó mới được tính vào chi phí lao động trực tiếp.

Chi phí nhân công trực tiếp sẽ là: 150.000 + 5.000 = 155.000 đô la

Kết luận

Chi phí nhân công trực tiếp là một trong những yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm của công ty. Nó bao gồm tổng số tiền được trả dưới dạng tiền lương hoặc các lợi ích khác cho nhân viên của công ty, những người liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm của công ty hoặc cho việc cung cấp các dịch vụ.


Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh của công ty trong kỳ được tính vào giá thành sản phẩm của công ty, trong đó số tiền trả cho công nhân đang làm việc trong công ty nhưng không liên quan trực tiếp đến sản phẩm của công ty không được tính vào giá thành sản phẩm của công ty được xem xét.

Bài viết này Isinhvien đã làm rõ những nội dung cơ bản xoay quanh chủ đề chi phí nhân công trực tiếp là gì và cách tính chi phí nhân công trực tiếp. Hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu thú vị giành cho bạn đọc, nếu còn câu hỏi nào có thể để lại ở phần comment Isinhvien sẽ giải đáp nhé.

Bài viết khác liên quan đến Chi phí trực tiếp và gián tiếp

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close