Học tiếng anh

Những bài viết giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh hay nhất

Bạn muốn tìm bài tham khảo giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh? Nhưng lại bí từ và chưa biết cách trình bày thế nào là hợp lý? Hãy đọc ngay bài dưới đây của Isinhvien để cải thiện kĩ năng tiếng Anh nhé!

Chủ đề gia đình khá quen thuộc với những bạn mới bắt đầu học tiếng Anh. Giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh yêu cầu đơn giản, chủ đề lại gần gũi, giúp cải thiện kĩ năng cơ bản của bạn về tiếng Anh. Dưới đây là những bài viết mà Isinhvien đã sưu tầm, độ khó từ dễ đến vừa và khó, bạn có thể tham khảo để triển khai ra bài viết của riêng mình nhé!

Bài viết 1

Hello, everyone! I’m glad to introduce my family. There are four people, including Mom, Dad, one brother and me. My mother’s name is Mai, and she is 50 years old. She is a beautiful woman with long black hair. My father’s name is Truong, and he is 55 years old. And my brother is Duy. He is 17 years old, and now he is a student of Minh Khai High School. I always love my family, even in my dream.

(Xin chào mọi người! Tôi rất vui khi được giới thiệu về gia đình mình, gồm có 4 thành viên, bao gồm bố, mẹ, 1 em trai và tôi. Mẹ tôi tên Mai,và mẹ 50 tuổi. Bà ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc đen dài. Bố tôi tên là Trường, bố tôi 55 tuổi. Và em trai tôi tên Duy. Cậu ấy 17 tuổi, hiện đang là học sinh trường trung học Minh Khai. Tôi luôn luôn yêu thương gia đình mình, ngay cả trong giấc mơ).


 giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh
Giới thiệu gia đình bằng tiếng Anh

Bài viết 2

My family is a small family in a rural area. My family has 4 people. That’s my dad, my mom, my sister and me. Because I live in the countryside, my family’s main occupation is farming. My parents will wake up very early to go to the fields. The field is very wide and has many trees. My parents grow a lot of trees. Every day, after going to school I would water those trees. When the harvest comes, I often help my dad. After the harvest, my parents will sell the results we get. The money earned will help my family support a living and help me and my sister go to school. Farming is very tiring but very fun. I watched the trees grow day by day. I love my family’s work.

(Gia đình tôi là một gia đình nhỏ tại một vùng nông thôn. Gia đình tôi có 4 người. Đó là bố tôi mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Vì ở nông thôn nên nghề nghiệp chủ yếu của gia đình tôi là làm nông nghiệp. Bố mẹ tôi sẽ thức dậy từ rất sớm để đi ra đồng. Cánh đồng rất rộng và có nhiều cây. Bố mẹ tôi trồng rất nhiều loại cây. Mỗi ngày, sau khi đi học tôi sẽ tưới nước cho những cái cây đó. Đến mùa thu hoạch tôi thường phụ giúp bố mình. Sau khi thu hoạch bố mẹ tôi sẽ bán những thành quả mà chúng tôi thu được. Số tiền kiếm được sẽ giúp gia đình tôi trang trải cuộc sống và giúp tôi và em gái của mình có thể đến trường. Làm nông nghiệp rất mệt nhưng rất vui. Tôi được chứng kiến những cái cây lớn lên từng ngày. Tôi yêu công việc của gia đình tôi.)


 Giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh
Chủ đề gia đình

Bài viết 3

As a traditional family in Vietnam, I have a big one. My family has 5 members, including Grandma, Mom, Dad, Sister and me. My mom’s name is Hue. She has short black hair with brown eyes. She is a teacher in primary school near my house. My Dad’s name is Kien, he’s short but very strong and he is a worker in a factory. For me, mom is the most beautiful woman and my dad is the most wonderful man. My grandma’s name is Hong. She is 65 years old and next 5 years, we will organize the 70th longevity wishing ceremony and I look forward to taking part in this ceremony. Besides, another woman who i love so much is my sister. Her name is Anh. She is 20 years old and like mom, she is a beautiful woman. Now, she is living in Ho Chi Minh City because of her studies. I really love my family and hope that we are always happy.

(Như một gia đình truyền thống ở Việt Nam, tôi có một gia đình lớn. Gia đình tôi có 5 thành viên, bao gồm Bà, Mẹ, Bố, Chị và tôi. Mẹ tôi tên là Huệ, bà có mái tóc đen ngắn và đôi mắt nâu. Bà là giáo viên ở trường tiểu học gần nhà tôi. Bố tôi tên là Kiên, Ông ấy thấp nhưng rất khỏe và ông ấy là công nhân trong một nhà máy. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất và bố tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất. Bà tôi tên là Hồng. Bà đã 65 tuổi và 5 năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức lễ mừng thọ 70 tuổi và tôi rất mong đợi được tham gia vào buổi lễ này. Bên cạnh đó, một người phụ nữ khác mà tôi yêu rất nhiều là em gái tôi. Cô ấy tên là Anh. Cô ấy 20 tuổi và giống mẹ, cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp. Bây giờ, cô ấy đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh để học tập. Tôi thực sự yêu gia đình của mình và hy vọng rằng chúng tôi luôn hạnh phúc.)


Giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh
Giới thiệu gia đình bằng tiếng Anh

Bài viết 4

In my family, basically, we are five members altogether. They are – my parents, my younger sister and younger brother and me. We, five people, live in our own apartment. Besides, we have some other relatives who are family members too and they live adjacent to us. I am too lucky that all of them love me much.

My father is a government worker and serves on the District Council while my mother is a housewife and she takes care of the family. My younger sister is a student of 10th grade while the brother is in his 6th grade, and I am a university student. As a District Council officer, my father remains busy always and even he is to bring some work at home to complete as he cannot execute the massive tasks within the budgeted time of his office. My mother remains busy with her household chores as we do not have any domestic help.

I am lucky to have such a family. All the members of the family are highly intimate with me and I am to them too.


(Trong gia đình tôi, có năm thành viên. Đó là – bố mẹ, em gái, em trai tôi và tôi. Chúng tôi, năm người, cùng sống trong căn hộ của riêng mình. Bên cạnh đó, chúng tôi có một số người thân khác cũng là thành viên trong gia đình và họ sống liền kề với chúng tôi. Tôi quá may mắn khi tất cả họ đều yêu thương tôi.

Bố tôi là một nhân viên chính phủ và phục vụ trong Hội đồng Quận trong khi mẹ tôi là nội trợ và là người chăm sóc gia đình. Em gái tôi là học sinh lớp 10 trong khi anh trai đang học lớp 6, còn tôi là sinh viên đại học. Là một cán bộ Hội đồng huyện, cha tôi luôn bận rộn và thậm chí ông phải mang một số công việc ở nhà để hoàn thành vì ông không thể thực hiện các nhiệm vụ lớn trong thời gian dự trù của văn phòng của mình. Mẹ tôi vẫn bận rộn với công việc gia đình vì chúng tôi không có người giúp việc nhà.

Tôi thật may mắn khi có một gia đình như vậy. Tất cả các thành viên trong gia đình đều rất thân thiết với tôi và tôi cũng vậy.)


Hi vọng những bài luận trên đây của Isinhvien về chủ đề “Giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh” sẽ giúp bạn có thêm vốn từ cũng như tham khảo được nhiều cách diễn giải khác nhau. Chúc bạn học tốt, nhớ Like, Comment và Share bài viết hữu ích này nhé!

Bài viết khác liên quan đến Học tiếng Anh giao tiếp cơ bản


Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close