Môn học

Kinh tế nguồn nhân lực – Giáo trình bài giảng và đề thi

Mọi tổ chức dù lớn hay nhỏ đều sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau để có thể hoạt động kinh doanh. Vốn bao gồm tiền mặt, tài sản có giá hoặc hàng hóa để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhưng bất kể dù cho doanh nghiệp đó hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào, họ cũng phải có người để làm cho nguồn vốn của họ hoạt động. Những người đó thuộc nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Bài viết này Isinhvien giới thiệu đến các bạn giáo trình bài giảng và tài liệu học tập môn Kinh tế nguồn nhân lực.

Kinh tế nguồn nhân lực là gì?

Kinh tế nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng. Trong bất kỳ tổ chức/ doanh nghiệp nào cũng đều do bộ phận nhân sự (HR) quản lý trực tiếp, bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, thăng chức, sa thải nhân viên và các nhà thầu độc lập.

Giáo trình bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực

Để các bạn hiểu rõ hơn về môn học này, Isinhvien gửi đến bạn những giáo trình bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực sau.


Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực - Đại học Kinh tế Quốc Dân
Type: pdf; Size: 23.92 MB; Lượt tải: 411
Chủ biên: PGS. TS Trần Xuân Cầu, PGS. TS Mai Quốc Chánh
Số trang: 478
Xuất bản: 2008
Số chương: 22

TẢI VỀ
Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực - ĐH Thương Mại
Type: pdf; Size: 13.8 MB; Lượt tải: 248
Nội dung: Nội dung của Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực được trình bày như sau: Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, các nguồn lực chủ yếu trong DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại hàng hoá của DNTM, hiệu quả kinh tế của DNTM
TẢI VỀ
Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang
Type: pdf; Size: 0.89 MB; Lượt tải: 195
Số trang: 35
Nội dung: Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, khái niệm, vai trò của nguồn nhân lực, một số quan niệm về yếu tố con người trong quá trình LĐSX và các mô hình quản lý NNL.
TẢI VỀ
Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 2 - Trần Thị Thu Trang
Type: pdf; Size: 0.25 MB; Lượt tải: 176
Số trang: 38
Nội dung: Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến \"Thị trường lao động\", cụ thể như: Khái niệm và đặc điểm thị trường lao động, cầu lao động, cung lao động, cân bằng thị trường lao động.
TẢI VỀ
Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 3 - Trần Thị Thu Trang
Type: pdf; Size: 1.3 MB; Lượt tải: 128
Số trang: 55
Nội dung: Chương 3 trình bày về \"Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực\". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực, quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,.
TẢI VỀ
Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 4 - Trần Thị Thu Trang
Type: pdf; Size: 0.79 MB; Lượt tải: 156
Số trang: 28
Nội dung: Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 4 do Trần Thị Thu Trang biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Năng suất lao động, các chỉ tiêu để tính năng suất lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động, tăng năng suất lao động, phân tích thống kê năng suất lao động.
TẢI VỀ
Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang
Type: pdf; Size: 1.06 MB; Lượt tải: 134
Số trang: 48
Nội dung: Chương 5 trình bày về \"Thù lao lao động\". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những vấn đề cơ bản của thù lao lao động, quản trị tiền lương, tiền công, các hình thức trả lương, trả công,.Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.
TẢI VỀ
Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang
Type: pdf; Size: 0.41 MB; Lượt tải: 119
Số trang: 5
Nội dung: Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Một số vấn đề xã hội đối với người lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Phúc lợi cho người lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp và cứu trợ xã hội,.
TẢI VỀ

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế nguồn nhân lực

Để có một kỳ thi tốt và đạt điểm cao, Isinhvien đã tổng hợp những câu hỏi ôn tập và đề thi sau, các bạn tải về để tham khảo nhé!

Câu hỏi ôn tập Môn học Kinh tế nguồn nhân lực
Type: pdf; Size: 0.11 MB; Lượt tải: 178
Số trang: 3
Nội dung: Trình bày khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực? 2. Hãy cho biết một số quan niệm về yếu tố con người trong lao động sản xuất và các mô hình quản lý nhân lực tương ứng?
TẢI VỀ
Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực kỳ 1 năm 2017
Type: docx; Size: 0.01 MB; Lượt tải: 157
Đề thi tự luận
Tổng hợp nhiều đề khác nhau
Mời các bạn tham khảo
TẢI VỀ
Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực năm 2016
Type: docx; Size: 0.02 MB; Lượt tải: 122
Gồm nhiều đề thi khác nhau
Mời các bạn tham khảo
TẢI VỀ
Tổng hợp đề thi Kinh tế nguồn nhân lực kỳ 3 năm 2015
Type: docx; Size: 0.01 MB; Lượt tải: 111
Gồm nhiều đề thi khác nhau
Mời các bạn tham khảo
TẢI VỀ

Các bạn hãy like và share bài viết để Isinhvien có động lực tổng hợp nhiều tài liệu hay và chất lượng nữa nhé! Chúc các bạn học giỏi.

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close