Môn học

Luật thương mại quốc tế – Giáo trình bài giảng, tài liệu học tập

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế được chứng minh từng ngày từng giờ, đặc biệt đối với nền kinh tế quốc tế, các yếu tố xuất nhập khẩu đều được mọi quốc gia đẩy mạnh nhằm mục tiêu phát triển đất nước. Điều đó góp phần giúp hệ thống pháp luật thương mại quốc tế được phát triển song hành, bài viết này Isinhvien xin gửi đến các bạn giáo trình bài giảng và tài liệu ôn tập môn Luật thương mại quốc tế.

Luật thương mại quốc tế là gì?

Luật thương mại quốc tế là một chuyên ngành của luật kinh tế, nó cung cấp những kiến thức cơ bản về việc điều chỉnh các hoạt động mua bán hàng hóa, giao dịch thương mại và bảo hiểm quốc tế.

Giáo trình bài giảng luật thương mại quốc tế

Sinh viên chuyên ngành Luật thương mại quốc tế sẽ được trang bị đầy đủ khối kiến thức về môn học này, và sau đây là giáo trình bài giảng môn Luật thương mại quốc tế, sẽ hỗ trợ phần nào trong quá trình học tập của các bạn.


Giáo trình Luật thương mại quốc tế - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Type: pdf; Size: 11.82 MB; Lượt tải: 316
Chủ biên: TS Trần Thị Hòa Bình - TS Trần Văn Nam
Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội
Năm Xuất Bản: 2005
Số trang: 458
TẢI VỀ
Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 2
Type: pdf; Size: 25.56 MB; Lượt tải: 243
Số trang: 236
Nội Dung: Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 2 có nội dung trình bày về Luật Thương mại quốc tế giữa các thương nhân, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, pháp luật về thanh toán đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, pháp luật về vận tải quốc tế, pháp luật về bảo hiểm hàng hóa bằng vận tải đường biển quốc tế,...
TẢI VỀ
Bài giảng Luật Thương mại quốc tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật Thương mại quốc tế
Type: pdf; Size: 0.71 MB; Lượt tải: 254
Chương 1 trình bày những vấn đề lý luận chung về Luật Thương mại quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc điểm của Luật Thương mại quốc tế; chủ thể của Luật Thương mại quốc tế; nguồn của Luật Thương mại quốc tế; những nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại quốc tế.
TẢI VỀ
Bài giảng Luật Thương mại quốc tế - Chương 2: Thiết chế thương mại quốc tế cơ bản
Type: pdf; Size: 0.59 MB; Lượt tải: 196
Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các thiết chế thương mại quốc tế cơ bản. Nội dung cụ thể của chương gồm có: tổng quan về các thiết chế cơ bản điều chỉnh thương mại quốc tế, tổ chức thương mại thế giới, các thiết chế thương mại khu vực.
TẢI VỀ
Bài giảng Luật Thương mại quốc tế - Chương 3: Các Hiệp định thương mại đa phương trong khuôn khổ WTO
Type: pdf; Size: 0.39 MB; Lượt tải: 211
Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Tìm hiểu một số hiệp định thương mại hàng hóa của WTO, tìm hiểu một số hiệp định thương mại dịch vụ của WTO, tìm hiểu các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (TRIPS).
TẢI VỀ
Bài giảng Luật Thương mại quốc tế - Chương 5: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ, giữa các quốc gia với thương nhân
Type: pdf; Size: 0.4 MB; Lượt tải: 208
Chương 5 - Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ, giữa các quốc gia với thương nhân. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về cơ chế giải quyết trong khuôn khổ WTO, các loại tranh chấp trong khuôn khổ của WTO, trình tự giải quyết tranh chấp, cơ quan giải quyết tranh chấp ra quyết định.
TẢI VỀ
Bài giảng Luật Thương mại quốc tế - Chương 6: Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế
Type: pdf; Size: 0.54 MB; Lượt tải: 190
Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế, giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn luật áp dụng, trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế, các trường hợp miễn trách nhiệm, điều khoản thỏa thuận lại hợp đồng – HARDSHIP.
TẢI VỀ
Bài giảng Luật Thương mại quốc tế - Chương 7: Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Type: pdf; Size: 0.35 MB; Lượt tải: 190
Chương 7 - Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Cấu trúc của Công ước Viên 1980, đề nghị giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, chế tài áp dụng khi có hành vi vi phạm.
TẢI VỀ

Đề thi Luật thương mại quốc tế

Ngoài những giáo trình trên, Isinhvien xin gửi đến các bạn những đề thi môn Luật thương mại quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

7 bộ đề thi Luật thương mại quốc tế
Type: pdf; Size: 0.2 MB; Lượt tải: 179
Tổng hợp 7 bộ đề thi môn Luật thương mại quốc tế hay nhất
Mời các bạn tham khảo!
TẢI VỀ
Đề thi Luật thương mại quốc tế
Type: pdf; Size: 0.17 MB; Lượt tải: 160
Đây là bộ Đề thi Luật thương mại quốc tế dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, giúp các bạn khái quát được những kiến thức cần tập trung, những vấn đề quan trọng cần lưu ý và ôn thi tốt.
TẢI VỀ

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của Isinhvien, chúc các bạn có điểm cao trong môn học này, và hơn hết Isinhvien mong muốn sẽ luôn được đồng hành với các bạn để chia sẻ những giáo trình, tài liệu chất lượng nhất!

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close