Kế Toán Tài Chính

Cash ratio là gì? Công thức tính tỷ lệ tiền mặt

Tỷ lệ tiền mặt – Cash ratio là gì? Tại sao con số này là quan trọng như vậy? Việc tính toán tỷ lệ tiền mặt như thế nào? Cùng Isinhvien đi tìm đáp án cho những câu hỏi này qua bài viết dưới đây nhé.

Tỷ lệ tiền mặt - cash ratio là gì

Tỷ lệ tiền mặt – Cash ratio là gì?

Tỷ lệ tiền mặt là thước đo khả năng thanh toán của một công ty cho thấy mức độ sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền để trang trải các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ tiền mặt được tính bằng cách cộng tổng dự trữ tiền mặt và chứng khoán gần bằng tiền của một công ty và chia số tiền đó cho tổng nợ ngắn hạn của công ty.

Tỷ lệ tiền mặt thận trọng hơn các tỷ lệ thanh khoản khác bởi vì nó chỉ xem xét các nguồn tài nguyên có tính thanh khoản cao nhất của một công ty.

Công thức tính tỷ lệ tiền mặt

Công thức tỷ lệ tiền mặt có thể được viết bằng tổng tiền và các khoản tương đương tiền chia cho tổng nợ ngắn hạn


Tỷ lệ tiền mặt = (Tiền mặt + Các khoản tương đương tiền) /  Tổng Nợ ngắn hạn

Trong đó: Tương đương tiền mặt là khoản đầu tư có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 90 ngày.

Ý nghĩa của tỷ lệ tiền mặt

Sau khi hiểu Cash ratio là gì và công thức tính của nó rồi, Isinhvien sẽ giải thích ý nghĩa của tỷ lệ tiền mặt nhé!

Tỷ lệ tiền mặt được sử dụng phổ biến nhất như một thước đo khả năng thanh khoản của một công ty. Nếu công ty buộc phải thanh toán tất cả các khoản nợ ngắn hạn ngay lập tức, số liệu này cho thấy khả năng của công ty để làm như vậy mà không cần phải bán hoặc thanh lý các tài sản khác.

Tỷ lệ tiền mặt được biểu thị bằng một chữ số, lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1. Khi tính tỷ số này, nếu kết quả bằng 1, công ty có chính xác số nợ ngắn hạn bằng tiền và các khoản tương đương tiền để thanh toán các khoản nợ đó.


Nếu tỷ lệ tiền mặt của một công ty nhỏ hơn 1, thì có nhiều khoản nợ ngắn hạn hơn tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt. Có nghĩa là hiện tại công ty không có đủ tiền mặt để trả nợ ngắn hạn. 

Nếu tỷ lệ tiền mặt của một công ty lớn hơn 1, công ty đó có nhiều tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt hơn nợ ngắn hạn. Trong tình huống này, công ty có khả năng trang trải tất cả các khoản nợ ngắn hạn và vẫn còn tiền mặt.

Tuy nhiên tỷ lệ tiền mặt cao có thể cho thấy một công ty sử dụng tiền mặt kém hiệu quả hoặc không tối đa hóa lợi ích tiềm năng của các khoản vay chi phí thấp: Thay vì đầu tư vào các dự án sinh lời, công ty lại để tiền ứ đọng trong tài khoản ngân hàng. Nó cũng có thể gợi ý rằng một công ty đang lo lắng về khả năng sinh lời trong tương lai và đang tích lũy một lớp đệm vốn bảo vệ.

Ví dụ về tỷ lệ tiền mặt

Một công ty tên là K&G Pvt. Ltd với tiền mặt là 50.000 đô la, các khoản tương đương tiền là 20.000 đô la và tổng nợ phải trả là 100.000 đô la. Bây giờ chúng ta hãy tính toán tỷ lệ tiền mặt.


ví dụ tỷ lệ tiền mặt - cash ratio là gì

Tỷ lệ tiền mặt được tính theo công thức dưới đây.

Tỷ lệ tiền mặt = (Tiền mặt + Các khoản tương đương tiền) /  Tổng Nợ ngắn hạn
bài giảng tỷ lệ tiền mặt - Cash raito là gì

Như vậy,

Tỷ lệ tiền mặt = (50.000 đô la + 20.000 đô la) / 100.000 đô la =  0,7 đô la

Vì vậy, tỷ lệ tiền mặt là 0,7. Điều đó có nghĩa là công ty có đủ tiền mặt và các khoản tương đương tiền để thanh toán 70% nợ ngắn hạn.

Bài viết trên Isinhvien đã giúp bạn hiểu rõ Cash ratio là gì và các kiến thức liên quan. Hi vọng bài viết này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích hỗ trợ bạn đọc trong quá trình nghiên cứu và đầu tư. Truy cập chuyên mục Kế toán tài chính để cập nhật những bài viết mới nhất của Isinhvien nhé.


Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close