Thủ thuật Excel

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất

Việc có quá nhiều khoảng trắng trong các ô chứa dữ liệu sẽ gây ra nhiều vấn đề khi bạn thực hiện các hàm hay những công thức. Nhưng bạn lại không biết phải xoá chúng như thế nào. Hãy theo dõi bài viết này của Isinhvien để biết các cách xóa khoảng trắng trong Excel đơn giản, nhanh chóng cho mọi phiên bản nhé!

Làm thế nào để xoá khoảng trắng trong Excel?

Cách 1: Xóa khoảng trắng trong Excel bằng chức năng Find & Replace

Trong ví dụ dưới đây, ta có một tập dữ liệu trong cột B chứa các khoảng trắng ở nhiều vị trí khác nhau. Để hiểu rõ hơn, ta sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong mỗi ô của cột B. Sau đó sao chép dữ liệu từ cột B sang một cột mới khác (cột E) để áp dụng chức năng Find & Replace.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 20
Sao chép dữ liệu từ cột B sáng cột E

Bây giờ, ta cần chọn toàn bộ các ô cần xoá khoảng trắng.


3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 21
Chọn toàn bộ các ô cần xoá khoảng trắng

Bây giờ, để sử dụng chức năng Find & Replace, hãy nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + H, cửa sổ Find & Replace xuất hiện.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 22
Cửa sổ Find & Replace

Tại ô Find what: hãy chèn một khoảng trống bằng một phím cách và trong ô Replace with không cần nhập bất kỳ thứ gì, nó sẽ để trống. Bấm vào nút Replace All.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 23
Cửa sổ Find & Replace

Tất cả những khoảng trắng trong mỗi ô đều bị thay thế.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 24
Kết quả

Ta thêm một cột để đếm số ký tự mỗi ô trong cột E. Nhìn hình dưới đây ta thấy sự khác biệt giữa trước và sau khi dùng chức năng Find & Replace. Các khoảng trắng đều bị lược bỏ.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 25
So sánh số ký tự giữa 2 cột

Lưu ý: Phương pháp này chỉ được sử dụng khi bạn muốn loại tất cả các khoảng trắng có trong trang tính.


Cách 2: Xoá khoảng trắng trong Excel bằng hàm TRIM

Chúng ta lấy ví dụ phía trên để áp dụng hàm xoá khoảng trắng trong Excel. Thực hiện sao chép dữ liệu từ cột B sang cột E.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 26
Sao chép dữ liệu từ cột B sang cột E

Trong ô F2, hãy áp dụng một hàm TRIM.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 27
Chọn ô F2

Trong tab Formulas, hãy nhấp vào danh sách thả xuống Text trong phần Function và chọn TRIM.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 28
Hàm TRIM trong vùng Function

Hộp thoại Function Arguments xuất hiện, gõ “E2” vào ô Text, sau đó nhấn OK.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 29
Hộp thoại Function Arguments

Thực hiện sao chép cho các ô còn lại trong cột F.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 30
Thực hiện sao chép

Chúng ta thêm một cột để đếm số ký tự có trong cột F. Ở đây, số ký tự đã thay đổi, chứng tỏ hàm TRIM đã xoá các dấu cách bị thừa.


3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 31
So sánh kết quả

Cách 3: Xoá khoảng trắng trong Excel bằng Hàm SUBSTUTITE

Sử dụng hàm xoá khoảng trắng trong Excel.
Đầu tiên ta cũng sao chép dữ liệu từ cột B sang cột E.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 32
Cơ sở dữ liệu

Trong ô F2 , hãy áp dụng Hàm SUBSTITUTE.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 33
Chọn ô F2

Trong tab Formulas, bấm vào danh sách thả xuống Text trong phần Function và chọn Ok.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 34
Hàm Substitute trong vùng Function

Hộp thoại Function Arguments xuất hiện:

  • Tại ô Text: Bấm vào ô đầu tiên trong cột mà bạn cần xoá khoảng trắng (ô E2).
  • Tại ô Old_text, ta cần nhập ký tự cần được thay thế; nó phải được nhập giữa dấu ngoặc kép (” “).
  • Trong ô New_Text, ta không muốn thay thế bằng bất cứ điều gì, nên trong dấu ngoặc không có gì (“”).

Cuối cùng ta nhấn OK.


3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 35
Hộp thoại Function Arguments

Bây giờ, bạn có thể thấy trong ô F2, hàm SUBSTITUTE đã loại bỏ các khoảng trắng.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 36
Kết quả

Thực hiện sao chép cho các ô còn lại.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 37
Sao chép

Ta lại tiếp tục tạo một cột số ký tự trong cột F để thấy sự khác nhau giữa trước và sau khi sử dụng hàm Substitute.

3 cách xoá khoảng trắng trong Excel đơn giản nhất 38
So sánh kết quả

Những điều cần nhớ

  • Vì khoảng trắng cũng là một ký tự, do đó trong bảng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange), nó có mã số 32.
  • Đôi khi, dữ liệu có thể tồn tại ở dạng ngắt dòng, nó có thể chứa thêm khoảng cách giữa các từ. Để loại bỏ những khoảng trống thừa đó, chúng ta có thể kết hợp hàm TRIM và CLEAN trong Excel để Loại bỏ khoảng trắng của dấu ngắt dòng.

Sử dụng các hàm xoá khoảng trắng trong Excel rất đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công !!! (^_^) Hãy xem bài viết này để hiểu rõ hơn về danh sách thả xuống bạn nhé!


Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close