Lập trình CLập trình C++

Toán tử quan hệ trong C/C++ chi tiết nhất

Trong ngôn ngữ lập trình C/C++, bên cạnh những toán tử số học thì các toán tử quan hệ cũng có vai trò rất quan trọng. Toán tử quan hệ ( hay còn gọi là toán tử so sánh) sẽ so sánh giá trị của 2 phần tử rồi trả về kết quả True hay False, thường được dùng trong các câu lệnh điều kiện. Cùng Isinhvien đi tìm hiểu chi tiết hơn về chúng qua bài viết dưới đây nhé!

Toán tử quan hệ trong C/C++ chi tiết nhất 2

Có 6 toán tử quan hệ được sử dụng thường xuyên trong ngôn ngữ C/C++:

1. Toán tử bé hơn (<)

Toán tử này sẽ kiểm tra xem nếu phần tử bên trái bé hơn phần tử bên phải thì sẽ trả về True, ngược lại thì trả về False.

Ví dụ:

int a=6, b=5;
int min;
if (a<b) min=a; 
else min=b; 
// KQ min=5

2. Toán tử bé hơn hoặc bằng (<=)

Toán tử này sẽ kiểm tra xem nếu phần tử bên trái bé hơn hoặc bằng phần tử bên phải thì sẽ trả về True, ngược lại thì trả về False.


Ví dụ:

int a=6, b=5;
if (a<=b) a+=1;
else b+=1 ;
// KQ a=6, b=6

3. Toán tử lớn hơn (>)

Toán tử này sẽ kiểm tra xem nếu phần tử bên trái lớn hơn phần tử bên phải thì sẽ trả về True, ngược lại thì trả về False.

Ví dụ:

int a=6, b=5;
int max;
if (a>b) max=a; 
else max=b; 
// KQ max=6

4. Toán tử lớn hơn hoặc bằng (>=)

Toán tử này sẽ kiểm tra xem nếu phần tử bên trái lớn hơn hoặc bằng phần tử bên phải thì sẽ trả về True, ngược lại thì trả về False.

Ví dụ:

int a=6, b=5;
if (a>=b) a-=1;
else b-=1 ;
// KQ a=5, b=5

5. Toán tử bằng (==)

Toán tử này sẽ kiểm tra xem nếu giá trị của phần tử bên trái và phần tử bên phải bằng nhau thì trả về True, ngược lại thì trả về False.

Ví dụ:

int a=5, b=5;
if(a==b) cout << "Hai so bang nhau";
else cout << "Hai so khong bang nhau";

6. Toán tử không bằng (!=)

Toán tử này sẽ kiểm tra xem nếu giá trị của phần tử bên trái và phần tử bên phải khác nhau thì trả về True, ngược lại thì trả về False.


Ví dụ:

int a=5, b=6;
if(a!=b) cout << "Hai so khong bang nhau";
else cout << "Hai so bang nhau";

Hi vọng sau bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ về cách sử dụng các toán tử quan hệ trong ngôn ngữ lập trình C/ C++. Nếu các bạn thấy bài viết này hay, hữu ích thì hãy like và share cho Isinhvien để giúp Isinhvien ngày càng phát triển hơn nhé! Chúc các ban thành công!

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close