Thủ thuật Excel

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả

Gộp các ô trong Excel được sử dụng để kết hợp 2 hoặc nhiều giá trị ô trong một ô. Các cách này chủ yếu được sử dụng để kết hợp các giá trị từ nhiều ô để hiển thị dữ liệu ở dạng bạn mong muốn. Hãy cùng Isinhvien tìm hiểu với bài viết này nhé!

Lưu ý quan trọng

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả
Ví dụ gộp các ô

Việc gộp các ô khác với việc sử dụng chức năng hợp nhất các ô. Vì chức năng hợp nhất này sẽ chỉ kết hợp các ô chứ không phải dữ liệu của nó. Nếu chúng ta hợp nhất các ô, thì chúng ta chỉ hợp nhất các ô chứ không phải dữ liệu như trong trường hợp dưới đây.

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 13
Ví dụ về chức năng hợp nhất các ô

Các kiểu gộp ô trong Excel

1. Gộp các ô trong Excel mà không có dấu cách

Nếu chúng ta muốn kết hợp các ô mà không có bất kỳ khoảng trắng nào, chúng ta có thể chỉ cần sử dụng “&” để kết hợp các ô bên dưới.


Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 14
Ví dụ về việc gộp các ô mà không có dấu cách

2. Gộp các ô trong Excel có khoảng trắng

Chúng ta có thể thêm khoảng trắng sau nội dung của ô đầu tiên bằng cách chỉ cần thêm khoảng trắng trong Dấu ngoặc kép (” “).

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 15
Ví dụ gộp các ô có khoảng trắng

3. Gộp các ô trong Excel với văn bản tĩnh

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 16
Ví dụ gộp các ô với văn bản yêu cầu

4. Gộp văn bản và ngày trong Excel

Ngày không thể được kết hợp với một văn bản trong một ô; điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hàm Text của Excel. Đây là kết quả của việc gộp văn bản và ngày.

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 17
Ví dụ về gộp văn bản và ngày

Khi nói đến việc gộp các ô, hàm nối sẽ là cách dễ nhất để kết hợp dữ liệu các ô. Chức năng này có thể tiết kiệm thời gian làm việc qua đêm bằng cách nhanh chóng kết hợp dữ liệu từ các ô.


Các phương pháp gộp các ô trong Excel

1. Sử dụng hàm Concatenate

Bước 1: Đầu tiên, hãy chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 18
Chọn ô hiển thị kết quả

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng (fx) như trên hình

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 19
Chọn biểu tượng fx

Xuất hiện hộp thoại Insert Function

Bước 3: Chỉ cần gõ tên hàm và nhấp vào Ok.

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 20
Hộp thoại Insert Function

Bước 4: Nhập các ô tham chiếu và nhấn Ok

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 21
Hộp thoại Function Arguments

Bước 5: Dưới đây là kết quả của hàm.

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 22
Kết quả của hàm

2. Sử dụng ký tự nối “&”

“&” Có thể được sử dụng đơn giản để kết hợp dữ liệu nếu trong trường hợp không sử dụng hàm nối.


Bước 1: Bắt đầu nhập dấu “=” rồi chọn phần đầu của văn bản. Bây giờ hãy chèn ký tự “&” và sau đó chọn phần tiếp theo của văn bản và nhấp vào enter.

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 23
Nhập công thức tại ô D2

Bước 2: Dưới đây là kết quả sau khi nhấn enter.

Mẹo gộp các ô trong Excel cực kỳ hiệu quả 24
Kết quả công thức

Những điều cần lưu ý:

  1. Nếu chúng ta đang sử dụng hàm nối của Excel, thì điều này bắt buộc phải có ít nhất một đối số văn bản cho trước.
  2. Nên nhớ rằng Excel có giới hạn riêng của nó; điều này có nghĩa là tối đa 255 chuỗi và không được nhiều hơn 8.192 ký tự.
  3. Chúng ta có thể dùng hàm Text để gộp các văn bản dạng ngày tháng.
  4. Nếu bất kỳ ô nào cần được kết hợp có lỗi, thì kết quả sẽ là lỗi. 
  5. Một văn bản tĩnh được sử dụng phải được đặt trong dấu ngoặc kép; nếu không, công thức sẽ bị lỗi. 

Các bạn đã biết cách gộp các ô chưa nè ? Isinhvien chúc các bạn thành công nha !!! (^-^)


Xem qua bài viết này để biết thêm về nhiều thủ thuật Excel hữu ích.

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close