Kế Toán Tài Chính

Giá vốn hàng bán là gì? Cách tính giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là gì? Cách tính giá vốn hàng bán như thế nào? Tại sao giá vốn hàng bán lại có vai trò quan trọng trong kinh doanh? Bài viết sau đây, Isinhvien sẽ chia sẻ cho bạn khái niệm và phương pháp tính giá vốn hàng bán cũng như hỗ trợ các bạn hiểu rõ vai trò của yếu tố này trong kinh doanh.

Cách tính giá vốn hàng bán
Tìm hiểu về giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn hàng bán (COGS) là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa bán ra của một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp sử dụng để tạo ra hàng hóa. Nó không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí phân phối và chi phí lực lượng bán hàng.

Giá vốn hàng bán được trừ vào doanh thu (bán hàng) để tính lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp. Giá vốn hàng bán cao hơn dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.


Giá trị của giá vốn hàng bán sẽ thay đổi tùy thuộc vào các chuẩn mực kế toán được sử dụng để tính toán.

Cách tính giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được tính dựa vào chênh lệch giá mua – giá bán nghĩa là chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán mà các đại lý báo giá.

Giá vốn hàng bán = Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua trong năm - Hàng tồn kho cuối kỳ

Ví dụ: Một công ty A có hàng tồn kho đầu kỳ là 20.000 đô la. Công ty mua nguyên vật liệu thô và sử dụng lao động để sản xuất hàng hóa mà công ty bán và tổng giá trị tương tự là 5.000 đô la. Hàng tồn kho cuối kỳ vào cuối năm là 15.000 đô la.

Do đó, cách tính giá vốn hàng bán có thể được thực hiện như sau:

  • Giá vốn hàng bán = Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua trong năm – Hàng tồn kho cuối kỳ
  • Giá vốn hàng bán = $ 20.000 + $ 5.000 – $ 15.000
  • Giá vốn hàng bán = $ 10.000

Ý nghĩa của giá vốn hàng bán

Sau khi nắm rõ khái niệm cũng như cách tính giá vốn hàng bán rồi, Isinhvien sẽ giúp bạn hiểu rõ cặn kẽ ý nghĩa của nó nhé!


Giá vốn hàng bán là một số liệu quan trọng trên báo cáo tài chính vì nó được trừ vào doanh thu để xác định lợi nhuận gộp của công ty. Lợi nhuận gộp là một thước đo khả năng sinh lời để đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty trong việc quản lý lao động và vật tư của mình trong quá trình sản xuất.

Vì giá vốn hàng bán là chi phí kinh doanh nên nó được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Biết được giá vốn hàng bán giúp các nhà phân tích, nhà đầu tư và nhà quản lý ước tính lợi nhuận của công ty. 

Nếu giá vốn hàng bán tăng, thu nhập ròng sẽ giảm. Trong khi chuyển động này có lợi cho mục đích thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ có ít lợi nhuận hơn cho các cổ đông của mình. Do đó, các doanh nghiệp cố gắng giữ giá vốn hàng bán ở mức thấp để lợi nhuận ròng sẽ cao hơn.

Giá vốn hàng bán (COGS) là chi phí mua hoặc sản xuất các sản phẩm mà một công ty bán trong một thời kỳ, do đó, chi phí duy nhất được tính vào thước đo là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm, bao gồm cả chi phí lao động, vật liệu và chi phí sản xuất. 


Như vậy, qua bài viết Isinhvien đã làm rõ những khía cạnh cơ bản xoay quanh khái niệm và cách tính giá vốn hàng bán. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn đọc, truy cập chuyên mục Kế toán tài chính để cập nhật các bài viết mới của Isinhvien nhé.

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close