Học tiếng anh

Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án

Bạn thường xuyên bắt gặp cụm từ Depend on trong tiếng Anh nhưng không biết nó có nghĩa là gì, cấu trúc ra sao, được dùng trong trường hợp nào hay các dạng bài tập thường gặp với nó. Biết được điều đó, hôm nay Isinhvien sẽ trình bày chi tiết về Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án để bạn đọc có thể nắm vững kiến thức này nhé!

Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh - Cách dùng và bài tập có đáp án
Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án

1. Depend on là gì?

Depend on /dɪˈpend ɑːn/ là một cụm từ trong tiếng Anh có nghĩa là “tùy thuộc, dựa vào ai hoặc điều gì đó“. Ta thường bắt gặp cụm từ này trong giao tiếp, học tập nhất là trong các bài thi quan trọng như THPT, TOEIC, IELTS, …

Ví dụ:

 • We’re not sure if we’ll have the picnic. It depends on the weather. (Chúng tôi không chắc liệu chúng tôi có tổ chức buổi dã ngoại hay không. Nó phụ thuộc vào thời tiết.)
 • It all depends on his plan. (Tất cả phụ thuộc vào kế hoạch của anh ấy.)
 • The stamp’s value depends on how rare it is. (Giá trị của con tem phụ thuộc vào độ hiếm của nó.)

2. Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh

Có các cấu trúc chính sau:


Cấu trúc thứ nhất:
depend on + somebody/ something (dựa vào, tùy thuộc vào ai/ điều gì)
Trong đó:
somebody là một người nào đó
something là một điều gì đó

Ví dụ:

 • Do you want to go out with him? – I think it depends on the weather. (Bạn có muốn ra ngoài với anh ta không? – Tôi nghĩ còn phụ thuộc vào thời tiết cơ.)
 • You can’t depend on your parents forever. (Bạn không thể phụ thuộc vào bố mẹ bạn mãi mãi.)
 • Happiness doesn’t depend on any external conditions. It is governed by our mental attitude. (Hạnh phúc không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện bên ngoài nào. Nó bị chi phối bởi thái độ tinh thần của chúng ta.)
Cấu trúc thứ hai:
depend on + somebody + to V-inf
Trong đó:
somebody là một người nào đó
V-inf là động từ nguyên mẫu

Ví dụ:

 • I will call him. I know i can depend on him to solve this problem. (Tôi sẽ gọi cho anh ấy. Tôi biết tôi có thể tin tưởng anh ấy để xử lý vấn đề này.)
 • I can’t employ Hai if I can’t depend on him to act responsibly. (Tôi không thể thuê Hải nếu như tôi không tin tưởng anh ấy sẽ làm việc có trách nhiệm.)
Cấu trúc thứ ba:
depend (on) + what/where/when/how/whether…
Trong đó:
what/where/when/… là các từ để hỏi

Ví dụ:


 • Can you lift that carton for us? – It depends on how tall it is. (Bạn có thể bê cái thùng carton đó cho chúng tôi chứ? – Còn phụ thuộc vào xem nó cao như thế nào.)
 • The time we arrive will depend on how long it takes to get through the traffic jam. (Thời điểm chúng ta đến nơi sẽ phụ thuộc vào chúng ta thoát khỏi sự tắc đường trong bao lâu.)

3. Cách dùng Depend on trong tiếng Anh

Cấu trúc Depend on được dùng trong nhiều trường hợp trong tiếng Anh, tuy nhiên dưới đây là cách dùng hay gặp nhất:

Được dùng để nói rằng ai/cái gì phụ thuộc vào ai/cái gì đó

Ví dụ:

 • You can depend on Hung, he’s the most reliable person that I know. (Bạn có thể dựa vào Hùng, anh ấy là người đáng tin nhất mà tôi biết.)
 • Most of the local population depend on fishing for their income. (Hầu hết người dân địa phương sống dựa vào đánh bắt cá để có thu nhập.)
 • Whether or not we go to Mexico for our holiday depends on the cost. (Việc chúng tôi có đến Mexico cho kỳ nghỉ của mình hay không phụ thuộc vào chi phí.)
Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh - Cách dùng và bài tập có đáp án
Cách dùng Depend on trong tiếng Anh

Được dùng để diễn đạt ai tin tưởng vào ai làm gì


Ví dụ: I can’t employ Hai if I can’t depend on him to act responsibly. (Tôi không thể thuê Hải nếu như tôi không tin tưởng anh ấy sẽ làm việc có trách nhiệm.)

4. Phân biệt cấu trúc Depend on, Depend upon và Depending on

Ngoài cấu trúc Depend on ở trên thì trong tiếng Anh còn có các cấu trúc khác như Depend upon hay Depending on, vậy chúng khác nhau ở đâu? Hãy cùng Isinhvien tìm hiểu nhé!

Trước hết, cấu trúc Depend on và Depend upon hoàn toàn giống nhau. Depend on/upon là động từ chính trong câu, theo sau chủ ngữ.

Ví dụ:

 • The result of the exam depends crucially on/upon your luck. (Kết quả của bài kiểm tra phụ thuộc phần lớn vào sự may mắn của cậu. )
 • I learned to depend on/upon my own efforts for success. (Tôi đã học cách phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân để đạt được thành công.)
 • Everything seemed to depend on/upon him. (Mọi thứ dường như phụ thuộc vào anh ta.)

Trong khi đó, Depending on mang ý nghĩa giống với Depend on/upon nhưng ở dạng V-ing và không thể đóng vai động từ chính trong câu.


Depending on không theo sau chủ ngữ mà sẽ là một cụm từ tách biệt, mở ra một mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

 • I learned to depend upon my own efforts for success.
 • I will love a woman, depending on her inner beauty. (Tôi sẽ yêu một người phụ nữ, phụ thuộc vào vẻ đẹp bên trong của cô ấy.)
 • I will love a man, depending on his behaviour. (Tôi sẽ yêu một người đàn ông, phụ thuộc vào cách cư xử của anh ta)

5. Bài tập cấu trúc Depend on trong tiếng Anh

Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh có vô vàn cách áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau với nhiều kiểu bài tập khác nhau nhưng hôm nay, Isinhvien sẽ chọn lọc 3 bài tập cơ bản cho các bạn thực hành sau khi học lý thuyết ở trên nhé!


a) Bài 1: Điền từ/cụm từ chính xác vào chỗ trống 

 1. She wants to do things alone. She refused to …………. on anyone.
 2. Young children need to …………. completely …………. their parents.
 3. Linh can be nice or not, …………. the mood and the situation.
 4. My uncle …………. fishing for his income.
 5. They received a lot of love from people in the village, …………. how much they had given.

Đáp án bài 1:

 1. depend
 2. depend…. on
 3. depending on
 4. depends on
 5. depending on

b) Bài 2: Sử dụng cấu trúc Depend on để chuyển các câu tiếng Việt sau sang tiếng Anh

 1. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của bạn.
 2. Có đi Đà Nẵng trong kỳ nghỉ hay không là tùy thuộc vào chi phí.
 3. Bạn luôn có thể phụ thuộc vào Minh.
 4. Một số nước nghèo phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài.
 5. Bạn có thể tin tưởng vào Hùng, anh ấy là người đáng tin cậy nhất mà tôi biết.
 6. Bạn có đi chơi tối nay không? – Thôi thì tùy thời tiết.
 7. Tôi không thể tuyển dụng Hải nếu tôi không thể phụ thuộc vào anh ấy để hành động có trách nhiệm.
 8. Con đường học tập của tôi phụ thuộc vào việc tôi có đi du học hay không.
 9. Bạn có thể nhấc chiếc hộp này lên cho tôi được không? – Còn tùy độ nặng của nó.
 10. Thời gian chúng tôi đến sẽ phụ thuộc vào thời gian để vượt qua ách tắc giao thông.

Đáp án bài 2:


 1. It all depends on your decision.
 2. Whether or not we go to Da Nang for our holiday depends on the cost.
 3. You can always depend on Minh.
 4. Some poor countries depend heavily on foreign aid.
 5. You can depend on Hung, he’s the most reliable person that I know.
 6. Do you go out tonight? – Well, it depends on the weather.
 7. I can’t employ Hai if I can’t depend on him to act responsibly.
 8. My study path depends on whether I study abroad or not.
 9. Can you lift this box for me? – It depends on how heavy it is.
 10. The time we arrive will depend on how long it takes to get through the traffic jam.

c) Bài 3: Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống

1. Do you eat out at lunchtime? – Well, it ______ my work.
2. I might go to the party tomorrow – it ______ time I get home from work.
3. I ______ him to do it well.
4. ______ the final result, we will give a scholarship to the best student.
5. I’m ______ you. You should keep your promise.

Trên đây là toàn bộ bài viết chi tiết về Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ và sử dụng chúng dễ dàng. Ngoài cấu trúc Depend on thì trong tiếng Anh còn có vô vàn các cấu trúc ngữ pháp, các thì khác, các bạn có thể tham khảo tại Học tiếng Anh cùng Isinhvien. Cùng theo dõi các bài viết sau của Isinhvien để có thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nhé. Thanks!


Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close