Học tiếng anh

Cấu trúc Think trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án

Bạn thường xuyên bắt gặp từ Think trong giao tiếp cũng như trong các văn bản bằng tiếng Anh nhưng không biết nó có nghĩa là gì, cấu trúc ra sao hay được dùng trong hoàn cảnh nào. Biết được điều đó, hôm nay Isinhvien sẽ trình bày chi tiết về Cấu trúc Think trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án để bạn đọc có thể nắm vững kiến thức này nhé!

Cấu trúc Think trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án
Cấu trúc Think trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án

1. Think là gì?

Think /θɪŋk/ là một động từ trong tiếng Anh có nghĩa là “suy nghĩ”. Cấu trúc Think được sử dụng dùng để bày tỏ suy nghĩ, chủ ý của người nói với người nghe. Tuy nhiên, khi “think” đứng ở dạng V-ing là “thinking” thì động từ này muốn nhấn mạnh hành động suy nghĩ, chứ KHÔNG được dùng để nêu lên quan điểm. 

Các dạng thức của động từ think

 • Hiện tại: Think
 • Quá khứ: Thought
 • Phân từ: Thought

Ví dụ:


 • I think I’m going to be happy with her. (Tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc với cô ấy.)
 • I don’t think Emma will get the job. (Tôi không nghĩ Emma sẽ nhận được công việc.)
 • “Do you think (that) you could get me some stamps while you’re in town?” (“Bạn có nghĩ (rằng) bạn có thể lấy cho tôi một số tem khi bạn đang ở trong thị trấn?”)
 • He was thought to have boarded the plane in New York. (Anh ta được cho là đã lên máy bay ở New York.)
 • I think he’s an unreliable man. (Tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông không đáng tin cậy.)
 • I think we should put different kinds of waste in diferent places (Tôi nghĩ chúng ta nên đặt các loại rác thải khác nhau ở những nơi khác nhau)
 • I think (that) I’ve met you before. (Tôi nghĩ (rằng) tôi đã gặp bạn trước đây.)
Cấu trúc Think trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án
Think là gì?

2. Cấu trúc Think trong tiếng Anh

Dựa vào thời điểm nói mà ta có các cấu trúc Think tương ứng.


a) Cấu trúc Think ở thì hiện tại đơn

Cấu trúc chung:
I (don’t) think (that) + Clause
Trong đó:
Clause là mệnh đề
Lưu ý:
– Cấu trúc I think/ Do you think?/ I don’t think… thường được sử dụng kèm với từ should (nên).
– Cách sử dụng cấu trúc think trong thì quá khứ đơn cũng tương tự, động từ think lúc này được chia thành thought. 

Ví dụ:

 • People often think that playing games is not good. (Mọi người vẫn thường nghĩ chơi điện từ là không tốt.)
 • Honestly, I don’t think this is a useful book. (Thật lòng thì tôi không nghĩ đây là một cuốn sách hữu ích. )
 • John thinks that Sarah is angry with him. (John nghĩ rằng Sarah đang tức giận anh ấy.)
 • I think there’s a hospital nearby. (Tôi nghĩ là có một bệnh viện ở gần đây. )
 • My mom thinks the rain will stop after a while. (Mẹ tôi nghĩ rằng mưa sẽ tạnh sau một lúc nữa.)
 • I think you should go home. (Tôi nghĩ bạn nên về nhà.)
 • Do you think that she is a reliable person? (Bạn có nghĩ cô ấy là người đáng tin không? )
 • He doesn’t think we should talk about this scandal. (Anh ấy không nghĩ là chúng ta nên nói về vụ “scandal” này.)

b) Cấu trúc Think ở thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc chung:
S + be + thinking that + Clause
hoặc
S + be + thinking of + something
hoặc
S + be + thinking about + something
Trong đó:
S là chủ ngữ
be là động từ “tobe”
Clause là mệnh đề
something là một cái / điều gì đó
Lưu ý:
– Sự khác nhau của cấu trúc think about và think of không quá rõ ràng:
+ Think about thường dùng khi người nói đang cân nhắc việc gì đó, giống với “consider”.
+ Think of được dùng khi người nói đang tưởng tượng, suy tư về điều gì.
+ Khi nói về việc nghĩ về ai đó thì cả hai cách được coi như tương đương.
– Khi sử dụng cấu trúc I think với mục đích đưa ra yêu cầu hay mệnh lệnh cho một ai đó, phải sử dụng động từ nguyên mẫu, không được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn.

Ví dụ:


 • Jane is thinking that she should go to the market or not. (Jane đang cân nhắc xem cô ấy nên đi siêu thị hay không.)
 • I am thinking about what I will cook for dinner. (Tôi đang suy nghĩ về những gì tôi sẽ nấu cho bữa tối.)
 • I am thinking of a trip to Hawaii. (Tôi đang nghĩ về một chuyến đi tới Hawaii.)
 • We are all thinking seriously about this problem. (Chúng tôi đều đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
 • Think about your mistakes. (Suy nghĩ về những sai lầm của bạn đi.)
 • Help me think of a name. (Giúp tôi nghĩ ra một cái tên.)

3. Cách dùng Think trong tiếng Anh

Cấu trúc Think được dùng trong nhiều trường hợp trong tiếng Anh, tuy nhiên dưới đây là cách dùng hay gặp nhất:

Được dùng để nêu ra ý kiến chủ quan của người nói về vấn đề gì đó, đưa ra những nhận định, quan điểm về tình hình hiện tại hay đưa ra lời khuyên.

Ví dụ:

 • I think he would be very sad to know this. (Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất buồn khi biết điều này.)
 • I think it will rain hard this afternoon. (Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất buồn khi biết điều này.)
 • I don’t think there’s a restaurant nearby. (Tôi không nghĩ có một nhà hàng gần đây.)
 • I think we should leave early before dark. (Tôi nghĩ chúng ta nên về sớm trước khi trời tối.)
 • I don’t think you should go home too late. (Tôi không nghĩ bạn nên về nhà quá muộn.)
 • I think he should confess to his forgiveness. (Tôi nghĩ anh ấy nên thú nhận để được tha thứ.)

Được dùng để nói về suy nghĩ của người nói ở thời điểm hiện tại hoặc nhằm mục đích đưa ra quyết định tại thời điểm đó.


Ví dụ:

 • I am thinking of going out with my best friend. (Tôi đang nghĩ về việc sẽ đi ra ngoài với bạn thân của tôi.)
 • I am thinking that I will get married next month (Tôi đang suy nghĩ về việc tôi sẽ kết hôn vào tháng tới.)
 • I am thinking about what I will cook for dinner. (Tôi đang suy nghĩ về những gì tôi sẽ nấu cho bữa tối.)

Được dùng để đưa ra yêu cầu hay mệnh lệnh cho một ai đó.

Ví dụ:

 • Think about your parents. (Hãy suy nghĩ về bố mẹ bạn.)
 • He needs me to think of a solution for the new plan (Anh ấy cần tôi nghĩ ra một giải pháp cho kế hoạch mới)
Cấu trúc Think trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án
Cách dùng Think trong tiếng Anh

4. Một số cấu trúc tương tự cách dùng cấu trúc Think

Ngoài nắm vững cấu trúc và cách dùng Think ở trên thì bạn cũng nên biết các cấu trúc tương tự về cách dùng để có thể sử dụng trong nhiều trường hợp hơn nhé!


Cấu trúcVí dụ
Shall we + V …?Shall we play basketball? (Chúng ta sẽ chơi bóng rổ chứ?)
I suggest + V-ing/that clauseI suggest going camping on weekends. (Tôi đề nghị đi cắm trại vào cuối tuần.)
Let’s + VLet’s go to the movies! (Hãy đi xem phim!)
Why not + V ……?Why not cook dinner together? (Tại sao không nấu bữa tối cùng nhau nhỉ?)
Why don’t we/you + V….?Why don’t we sing a song? (Tại sao chúng ta không hát một bài nhỉ?)
Do you like + V-ing/N…?Do you like eating hamburgers? (Bạn có thích ăn bánh mì kẹp thịt không?)
Would you like to + V/N?Would you like to go shopping? (Bạn có muốn đi mua sắm?)
Một số cấu trúc tương tự cách dùng cấu trúc Think

5. Bài tập cấu trúc Think có đáp án

Cấu trúc Think trong tiếng Anh có vô vàn cách áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau với nhiều kiểu bài tập khác nhau nhưng hôm nay, Isinhvien sẽ chọn lọc 2 bài tập cơ bản cho các bạn thực hành sau khi học lý thuyết ở trên nhé!

Cấu trúc Think trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án
Bài tập cấu trúc Think có đáp án

a) Bài 1: Viết lại câu với cấu trúc think

 1. She suggests staying home this weekend.
  => She …………………………………
 2. We are considering inviting more friends to the party.
  => We …………………………………
 3. Shall we ask our manager?
  => I ……………………………………..
 4. Accepting this job is a hard decision for me.
  => I ……………………………………..
 5. Let’s go to the beach!
  => I ……………………………………..
 6. Why not camping in the forest? – John said
  => John …………………………………
 7. I miss you all the time, my sweetie.
  => I ……………………………………..
 8. Do you like joining with us tonight?
  => I ……………………………………..
 9. Should I get married next year?
  => I ……………………………………..
 10. Is playing games to relax a good idea?
  => Do ………………………………….?

Đáp án bài 1:


 1. She thinks we should stay home this weekend. 
 2. We are thinking about inviting more friends to that party. 
 3. I think we should ask our manager. 
 4. I am thinking seriously about accepting this job. 
 5. I think we should go to the beach. 
 6. John thinks we should camp in the forest. 
 7. I am thinking of you all the time. 
 8. I think you should join us tonight. 
 9. I am thinking that I will get married next year. 
 10. Do you think we should play games to relax?

b) Bài 2: Sử dụng cấu trúc Think để chuyển các câu tiếng Việt sau sang tiếng Anh

 1. “Bạn có nghĩ rằng đây là địa chỉ thích hợp?” “Tôi không nghĩ vậy.”
 2. Nó không có ý nghĩa gì khi bạn nghĩ về nó.
 3. Nhân bản động vật đã xảy ra sớm hơn bất kỳ ai nghĩ (nó sẽ xảy ra).
 4. Tôi luôn nghĩ anh ấy hơi kỳ quặc.
 5. Bạn nghĩ gì về chiếc mũ mới của tôi?
 6. Tôi sẽ luôn nghĩ về anh ấy như một người mà tôi có thể dựa vào.
 7. Tôi nghĩ (điều đó) tôi nên đi ngay bây giờ.
 8. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy.
 9. Tôi có thể hình dung ra cô ấy, tôi chỉ không thể nghĩ ra tên cô ấy.
 10. Hãy nhớ lại những ngày đầu của cuộc Nội chiến.
 11. Một số nhà phân tích cho rằng tỷ giá sẽ tiếp tục tăng.
 12. Tôi nghĩ các số liệu đã nói lên điều đó.

Đáp án bài 2:


 1. “Do you think this is the right address?” “I don’t think so.”
 2. It doesn’t make much sense when you think about it.
 3. Cloning animals has happened sooner than anyone thought (it would).
 4. I always thought he was a bit weird.
 5. What do you think of my new hat?
 6. I’ll always think of him as someone I can rely on.
 7. I think (that) I’d better go now.
 8. I can’t stop thinking about her.
 9. I can picture her, I just can’t think of her name.
 10. Think back to the early days of the Civil War.
 11. Some analysts think that rates will continue to rise.
 12. I think the figures speak for themselves.

Trên đây là toàn bộ bài viết chi tiết về Cấu trúc Think trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ và sử dụng chúng dễ dàng. Ngoài cấu trúc Think thì trong tiếng Anh còn có vô vàn các cấu trúc ngữ pháp, các thì khác, các bạn có thể tham khảo tại Học tiếng Anh cùng Isinhvien. Cùng theo dõi các bài viết sau của Isinhvien để có thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nhé. Thanks!

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close