Học tiếng anh

Cấu trúc Unless trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án

Bạn thường xuyên bắt gặp từ Unless trong tiếng Anh nhưng không biết nó có nghĩa là gì, cấu trúc ra sao hay được dùng trong trường hợp nào. Biết được điều đó, hôm nay Isinhvien sẽ trình bày chi tiết về Cấu trúc Unless trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án để bạn đọc có thể nắm vững kiến thức này nhé!

Cấu trúc Unless trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án
Cấu trúc Unless trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án

1. Unless là gì?

Unless /ənˈles/ là một liên từ trong tiếng Anh có nghĩa là “nếu không, trừ khi“, Mặc dù Unless được sử dụng với nghĩa phủ định nhưng lại dùng trong câu khẳng định. Cấu trúc Unless mang nghĩa tương đồng với “if not”. Vì vậy bộ đôi này có thể thay thế cho nhau trong các câu điều kiện.

Mệnh đề chứa Unless có thể đứng ở vị trí đầu hoặc giữa câu. Lưu ý, khi sử dụng “unless” ở đầu câu, cần thêm dấu phẩy (,) vào phía sau mệnh đề.


Ví dụ:

 • Unless you apologize to me, I’ll forgive you. (Trừ khi bạn xin lỗi tôi, tôi sẽ tha thứ cho bạn.)
 • Unless we pass the driving test, we can not have a driving license. (Nếu chúng ta không qua bài thi lái xe chúng ta không thể có giấy phép lái xe.)
 • I will return to school soon unless there is a traffic jam. (Tôi sẽ quay lại trường sớm trừ khi tôi bị kẹt xe.)
 • Don’t call me after 9 pm unless you have an urgent problem. (Đừng gọi cho tôi sau 9h tối trừ khi bạn có vấn đề khẩn cấp. )
 • Unless you review this lesson, you can lose several points in your test. (Nếu bạn không ôn tập bài học này, bạn có thể mất vài điểm trong bài kiểm tra. )

2. Cấu trúc Unless trong tiếng Anh

Ta thường bắt gặp Unless trong các câu điều kiện loại 1,2 và 3

Câu điều kiện loại 1:
Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V-inf
Trong đó:
S là chủ ngữ
V (simple present) là động từ ở thì hiện tại đơn
V-inf là động từ nguyên mẫu

Ví dụ:


 • You will fail the examination unless you study hard = You will fail the examination if you do not study hard. (Bạn sẽ trượt kỳ thi trượt kỳ thi trừ khi bạn/ nếu bạn không học tập chăm chỉ.)
 • You will be sick unless you take a rest = You will be sick if you don’t take a rest. (Bạn sẽ ốm nếu như bạn không nghỉ ngơi.)
 • Unless I’m busy, I will join the trip = If I’m not busy, I will join the trip. (Nếu tôi không bận, tôi sẽ tham gia chuyến đi)
Câu điều kiện loại 2:
Unless + S +Ved/V2 (simple past), S+ would + V-inf
Trong đó:
S là chủ ngữ
V2 / Ved (simple past) là động từ ở dạng quá khứ đơn
V-inf là động từ nguyên mẫu

Ví dụ:

 • He would not be late for the train unless he forgot his luggage = He would not be late for the train if he did not forget his luggage. (Anh ấy đã không trễ chuyến tàu nếu anh ta không bỏ quên hành lý.)
 • I wouldn’t eat this food unless I was really hungry = I wouldn’t eat this food if I weren’t really hungry. (Tôi sẽ không ăn món đó nếu tôi không đói.)
 • Unless he were ill, he would be at work = If he weren’t ill, he would be at work. (Nếu anh ấy không ốm thì anh ấy đang đi làm rồi.)
Câu điều kiện loại 3:
Unless + S + had + Ved/V3 , S + would + have + Ved/V3
Trong đó:
S là chủ ngữ
Ved / V3 là quá khứ phân từ của động từ

Ví dụ:


 • Unless I had walked in the rain last week, I would not have been sick = If I had not walked in the rain last week, I would not have been sick. (Nếu tôi không đi bộ dưới cơn mưa vào tuần trước, tôi đã không bị bệnh.)
 • I wouldn’t have gone on a picnic unless you had suggested it = I wouldn’t have gone on a picnic if you hadn’t suggested it. (Tôi đã không đi picnic nếu như cậu không gợi ý.)
 • I would have taken a bus unless I had got up too late = I would have taken a bus if I hadn’t got up too late. (Đáng lẽ tôi đã bắt được xe buýt nếu như tôi không dậy muộn.)

3. Cách dùng Unless trong tiếng Anh

Cấu trúc Unless thường được dùng trong các câu điều kiện với những cách dùng khác nhau:

Câu điều kiện loại 1: được dùng để diễn tả một sự việc có thể xảy ra trong tương lai. 

Ví dụ:

 • Students will fail the final test unless they study harder. (Học sinh sẽ trượt bài kiểm tra cuối cùng trừ khi học chăm chỉ hơn)
 • Unless I’m busy, I will join the trip. (Trừ khi tôi bận, tôi sẽ tham gia chuyến đi.)
 • You will be sick unless you take a rest. (Bạn sẽ bị ốm trừ khi bạn nghỉ ngơi.)
 • Unless he studies hard, he will fail the exam. (Trừ khi anh ta học hành chăm chỉ, nếu không anh ta sẽ trượt kỳ thi)

Câu điều kiện loại 2: được dùng để diễn tả một tình huống không thể xảy ra trong hiện tại. 


Ví dụ:

 • She would buy this bracelet unless she brought too little money.
 • Jack could not be late for the flight unless he forgot his passport.
 • Unless he were ill, he would be at work.

Câu điều kiện loại 3: được dùng để diễn tả tình huống đã không xảy ra trong quá khứ

Ví dụ:

 • Unless my kid had played outside in the rain yesterday, she would not have been sick. (Trừ khi hôm qua con tôi chơi ngoài trời mưa, nếu không nó sẽ không bị ốm.)
 • Unless I had traveled to Paris, I would not have met my boyfriend. (Trừ khi tôi đi du lịch đến Paris, tôi sẽ không gặp bạn trai của mình.)
 • I wouldn’t have gone picnic unless you had suggested it. (Tôi sẽ không đi dã ngoại trừ khi bạn đề nghị.)

Ngoài dùng trong câu điều kiện thì Unless còn được dùng để đề xuất một ý kiến sau khi suy nghĩ kỹ

Ví dụ:

 • I’ll hang out with my friends – unless I’m busy. (Tôi sẽ đi chơi với bạn của tôi trừ khi tôi bận.)
 • I will play video games with John – unless I have a test tomorrow. (Tôi sẽ đi chơi game với John trừ khi tôi có bài kiểm tra vào ngày mai.)

Unless cũng dùng khi các bạn muốn nhấn mạnh hoặc thúc giục 1 hành động nào đó cần phải được thực hiện ngay lập tức để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc


Bạn có thể dùng If…not. Thế nhưng sắc thái biểu đạt sẽ không được bằng Unless.

Ví dụ:

 • Unless Susan hurries, she will go to school late. (Nếu Susan không khẩn trương thì cô ấy sẽ bị đến trường muộn.)
 • Unless she has money, she will buy a car. (Nếu cô ấy có tiền cô ấy sẽ mua một chiếc xe.)
Cấu trúc Unless trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án
Cách dùng Unless trong tiếng Anh

4. Những lưu ý khi dùng Unless trong tiếng Anh

Ngoài nắm vững cấu trúc và cách dùng Unless ở trên thì bạn cũng cần phải lưu ý một số điều sau để tránh mắc phải các sai lầm đáng tiếc nhé!

Không sử dụng cấu trúc Unless khi muốn diễn đạt ý nghĩa If

Ghi nhớ là Unless thay cho “If not”, vậy nên ta không dùng Unless thay cho if, hay nói cách khác, trong mệnh đề Unless không thểnot.  

Ví dụ: 


 • I will go to the supermarket unless my mother can not. – SAI
 • I will go to the market to buy food if you can not. (Tôi sẽ đi siêu thị mua đồ ăn nếu bạn không đi được.) – ĐÚNG

Sau Unless luôn là mệnh đề khẳng định

Bản thân Unless đã mang nghĩa phủ định, do đó chúng ta không sử dụng mệnh đề phủ định sau Unless. Khi đó câu sẽ trở thành hai lần phủ định và vô nghĩa.

Ví dụ:

 • Unless you don’t study, you will fail. – SAI
 • Unless you study, you will fail. (Nếu bạn không học, bạn sẽ thất bại.) – ĐÚNG

Không sử dụng will / would sau Unless

dụ:

 • Unless you WILL do exercise, you will get weaker. – SAI
 • Unless you do exercise every day, you will get weaker. (Nếu bạn không tập thể dục hàng ngày, bạn sẽ bị yếu đi. ) – ĐÚNG

Không sử dụng Unless trong câu hỏi

Chỉ được sử dụng If not trong câu hỏi còn không được sử dụng Unless trong trường hợp này.


Ví dụ:

 • What will happen unless I attend the meeting tomorrow? – SAI
 • What will happen if I don’t attend the meeting tomorrow? (Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tham gia buổi họp ngày mai? ) – ĐÚNG

5. Bài tập cấu trúc Unless trong tiếng Anh

Cấu trúc Unless trong tiếng Anh có vô vàn cách áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau với nhiều kiểu bài tập khác nhau nhưng hôm nay, Isinhvien sẽ chọn lọc 2 bài tập cơ bản cho các bạn thực hành sau khi học lý thuyết ở trên nhé!

a) Bài 1:  Viết lại các câu sao cho nghĩa không đổi

 1. If you don’t practice harder, you will lose in the next game.

=> Unless ………………………………………………………………..

 1. If Nam doesn’t speak English everyday, he will easily forget how to use it. 

=> Unless ………………………………………………………………..

 1. Unless our team had joined the competition, we would not have achieved this prize. 

=> If ………………………………………………………………..

 1. If students don’t return books to the library this week, they’ll have to pay a fine.

=> Unless ………………………………………………………………..


 1. If Peter didn’t study hard, he could not get high marks.

=> Unless ………………………………………………………………..

Đáp án bài 1:

 1. Unless you practice harder, you will lose in the next game. 
 2. Unless Nam speaks English every day, he will easily forget how to use it. 
 3. If our team had not joined the competition, we would not have achieved this prize. 
 4. Unless students return books to the library this week, they will have to pay a fine.
 5. Unless Peter studied hard, he could not get high marks.  

b) Bài 2: Chọn If hoặc Unless dựa vào nghĩa và cấu trúc câu

 1. ______ my teacher helps me, I’ll be unable to do it .
 2. ______ I meet his father, I’ll tell him the whole truth.
 3. You won’t get well ______ you stop eating junk food.
 4. ______ you exercise regularly, you won’t be able to lose some weight.
 5. ______ you exercise regularly, you’ll lose some weight.
 6. The teacher will be mad ______ you don’t do the homework.
 7. You can’t go on vacation ______ you don’t save your money.
 8. You will feel cold ______ you wear a jacket.
 9. They’ll arrive on time ______ they hurry.
 10. Don’t call me late ______ it’s an emergency.

Đáp án bài 2:


 1. Unless
 2. If
 3. unless
 4. Unless
 5. If
 6. if
 7. if
 8. unless
 9. if
 10. unless

Trên đây là toàn bộ bài viết chi tiết về Cấu trúc Unless trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập có đáp án, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ và sử dụng chúng dễ dàng. Ngoài cấu trúc Unless thì trong tiếng Anh còn có vô vàn các cấu trúc ngữ pháp, các thì khác, các bạn có thể tham khảo tại Học tiếng Anh cùng Isinhvien. Cùng theo dõi các bài viết sau của Isinhvien để có thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nhé. Thanks!

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close