Kế Toán Tài Chính

Đòn bẩy tài chính là gì? Ý nghĩa và công thức tính

Trong lĩnh vực tài chính, một thuật ngữ mà thường xuyên bắt gặp đó chính là “đòn bẩy tài chính”. Vậy đòn bẩy tài chính là gì? và công thức tính đòn bẩy tài chính như thế nào? Cùng Isinhvien tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

đòn bẩy tài chính là gì? Công thức đòn bẩy tài chính
Đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage) là mức độ sử dụng vốn vay trong tổng nguồn vốn của công ty nhằm mục đích gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần thưởng

Đòn bẩy tài chính chính là sự kết hợp giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong việc điều hành chính sách tài chính của doanh nghiệp. Đòn bẩy tài chính sẽ lớn nếu doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả cao hơn tỷ trọng của vốn chủ sở hữu, vì thế được đánh giá là rủi ro cao. Ngược lại, đòn bẩy tài chính sẽ thấp khi tỷ trọng nợ phải trả nhỏ hơn tỷ trọng của vốn chủ sở hữu.


Công thức đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính được tính theo công thức sau:

Đòn Bẩy = Tổng Nợ Của Công Ty / Tổng Vốn Chủ Sở Hữu Của Cổ Đông 

Trong đó:

Tổng nợ = nợ ngắn hạn + nợ dài hạn.

Tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông = Số cổ phiếu công ty đang lưu hành x giá cổ phiếu của công ty

Ví dụ về đòn bẩy tài chính

Xem xét những trường hợp sau:

  • Một doanh nghiệp bỏ ra 5 triệu đô la để mua một phần bất động sản được lựa chọn để xây dựng một nhà máy sản xuất mới. Chi phí của khu đất là 5 triệu đô la. Vì công ty không sử dụng tiền vay để mua đất nên đây không phải là đòn bẩy tài chính.
  • Nếu cùng một doanh nghiệp sử dụng 2,5 triệu đô la tiền riêng của mình và 2,5 triệu đô la tiền mặt đi vay để mua cùng một bất động sản, thì công ty đang sử dụng đòn bẩy tài chính.
  • Nếu cùng một doanh nghiệp vay toàn bộ số tiền 5 triệu đô la để mua tài sản, doanh nghiệp đó được coi là có đòn bẩy tài chính cao.

Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính

Ưu điểm

  • Tiếp cận vốn hữu hiệu:  Đòn bẩy tài chính, được triển khai đúng cách, có thể tăng cường lượng vốn tài chính mà một công ty triển khai. Được sử dụng thành thạo, đòn bẩy tài chính cho phép các công ty tạo ra tỷ suất lợi nhuận đầu tư cao hơn mức có thể nếu không sử dụng đòn bẩy.
  • Tốt cho các liên doanh mở rộng kinh doanh: Sử dụng đúng đòn bẩy là một cách vững chắc để giải quyết thành công một mục tiêu tăng trưởng kinh doanh cụ thể, ngắn hạn, như tham gia vào việc mua lại công ty khác hoặc bằng cách trả cổ tức một lần cho các cổ đông.  

Nhược điểm

  • Rủi ro có thể cao: Với đòn bẩy tài chính, các công ty có thể sử dụng nợ như một công cụ để cho phép hoạt động kinh doanh – và doanh thu của họ – phát triển nhanh hơn. Nhưng nếu một công ty gánh quá nhiều nợ, rủi ro mất mát tài chính cũng tăng theo.
  • Làm tăng chi phí cho doanh nghiệp: Bằng cách sử dụng các khoản vay có đòn bẩy và các công cụ tài trợ bằng nợ như trái phiếu lợi suất cao để phát triển kinh doanh, công ty phải trả lãi cho các nhà đầu tư và người cho vay, một kịch bản có thể dẫn đến chi phí cao hơn khi công ty chịu nhiều rủi ro tài chính hơn. Điều đó đặc biệt có vấn đề trong thời buổi kinh tế khó khăn, khi một công ty không thể tạo ra đủ doanh thu bán hàng để trang trải chi phí lãi suất cao.

Trên đây là những nội dung cơ bản về đòn bầy tài chính là gì cũng như các kiến thức liên quan, Isinhvien hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích trong quá trình nghiên cứu và đầu tư của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì có thể đặt câu hỏi ở phần comment, Isinhvien sẽ hỗ trợ các bạn nhé.


Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close