Kế Toán Tài Chính

Phương trình kế toán là gì? Vai trò và công thức tính toán

Phương trình kế toán là gì? Đây được coi là nền tảng của báo cáo tài chính, phương trình là nơi thể hiện mối quan hệ, mối liên kết của các yếu tố từ đó giúp doanh nghiệp có những phương pháp ghi chép tài chính. Hiểu được tầm quan trọng của phương trình kế toán Isinhvien đã cho ra đời bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Phương trình kế toán là gì?

Phương trình kế toán trong tiếng Anh là Accounting equation. Phương trình kế toán được coi là nền tảng của hệ thống kế toán kép. 

Phương trình kế toán thể hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty, theo đó tổng cộng tất cả tài sản của công ty bằng tổng nợ phải trả của công ty và vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Vai trò của phương trình kế toán

Phương trình kế toán rất quan trọng vì nó thể hiện mối quan hệ giữa ba thành phần của bảng cân đối kế toán: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tất cả những điều khác đều bằng nhau, vốn chủ sở hữu của một công ty sẽ tăng lên khi tài sản của nó tăng lên và ngược lại. 


Phương trình kế toán là gì
Vai trò của phương trình kế toán là gì?

Tương tự như vậy, thêm nợ phải trả sẽ làm giảm vốn chủ sở hữu, trong khi giảm nợ phải trả — chẳng hạn như bằng cách trả hết nợ — sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu. Những khái niệm cơ bản này được nắm bắt bởi phương trình kế toán và rất cần thiết cho các phương pháp kế toán hiện đại.

Công thức và tính toán phương trình kế toán

Phương trình kế toán

Phương trình kế toán có công thức sau:

Công thức phương trình kế toán
Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
Trong đó:
-Tài sản: Là tổng tài sản hiện có trong Doanh nghiệp.
-Nợ phải trả: Phản ánh quy mô tài trợ tài sản của tổ chức bởi các bên thứ ba, ngân hàng và các tổ chức tài chính tư nhân. Đây là những gì công ty nợ.
-Vốn chủ sở hữu: Là số tiền thực tiễn của doanh nghiệp (Khả năng thực lực của Doanh nghiệp).

Phương trình trên là nguồn gốc của các phương trình kế toán khác, hay có thể diễn đạt một cách hình tượng hơn là phương trình mẹ đẻ ra các phương trình con.


Tính toán phương trình kế toán

Từ phương trình kế toán thể hiện tính cân đối trong số dư tài nguyên còn lại trong công ty. Tính cân đối thể hiện rõ nhất ở phương trình kế toán nền tảng.

Phương trình kế toán là gì
Ảnh minh họa

Bảng cân đối kế toán là cơ sở của phương trình kế toán:

  1. Xác định vị trí tổng tài sản của công ty trên bảng cân đối kế toán trong kỳ.
  2. Tổng tất cả các khoản nợ phải trả, phải được liệt kê riêng trên bảng cân đối kế toán.
  3. Xác định tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông và thêm số này vào tổng nợ phải trả.
  4. Tổng tài sản sẽ bằng tổng nợ phải trả và tổng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ: giả sử trong năm tài chính , nhà bán lẻ hàng đầu ABC XYZ đã báo cáo những điều sau trên bảng cân đối kế toán của mình:

  • Tổng tài sản: 200 tỷ USD
  • Tổng nợ phải trả: 150 tỷ USD
  • Tổng vốn chủ sở hữu của các cổ đông: 50 tỷ USA

Nếu chúng ta tính toán bên phải của phương trình kế toán (vốn chủ sở hữu + nợ phải trả), chúng ta đến (50 tỷ đô la + 150 tỷ đô la) = 200 tỷ đô la, khớp với giá trị tài sản được báo cáo bởi công ty.


Các giới hạn của phương trình kế toán

Phương trình kế toán giúp ghi chép chính xác tất cả các giao dịch kế toán. Tuy nhiên, ngay cả khi nó được cân bằng, không có gì đảm bảo rằng sai lầm hoặc gian lận được loại bỏ. Ngoài ra, nó không thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về tình hình tài chính của công ty. Chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ phải thực hiện phân tích riêng biệt.

Với những thông tin trên, Isinhvien mong rằng bạn đã nắm rõ phương trình kế toán là gì, công thức tính toán phương trình kế toán. Bạn đừng quên truy cập Isinhvien mỗi ngày để đọc thêm nhiều điều thú vị nhé!

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close