Kế Toán Tài Chính

Tài sản ròng trong chứng khoán là gì? Cách định giá và các vấn đề liên quan

Tài sản ròng trong chứng khoán là một khái niệm không còn xa lạ với những người trong nghành kế toán – tài chính. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa biết tài sản ròng trong chứng khoán là gì. Vì vậy, hãy cùng Isinhvien tìm hiểu về tài sản ròng trong chứng khoán qua bài viết dưới đây.

Chứng khoán ròng là gì?

Chứng khoán ròng (mua ròng chứng khoán và bán ròng chứng khoán) là thuật ngữ chỉ việc các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư tổ chức hoặc khối tự doanh của công ty chứng khoán tiến hành mua/bán cổ phiếu, trái phiếu.

Mua ròng và bán ròng được coi là những chỉ báo xu hướng quan trọng trên thị trường chứng khoán:

  • Khi khối ngoại, các nhà đầu tư lớn hoặc khối tự doanh tiến hành mua ròng thì tâm lý các nhà đầu tư cũng tích cực hơn, tạo sự sôi động hơn cho thị trường.
  • Trái lại, khi khối ngoại, các nhà đầu tư lớn hoặc khối tự doanh bán ròng mạnh thì tâm lý các nhà đầu tư cũng nhiều phần tiêu cực, có xu hướng bán mạnh chứng khoán làm thị trường giảm điểm.

Tài sản ròng trong chứng khoán là gì?

Giá trị tài sản ròng trong chứng khoán là giá trị của tất cả các tài sản tài chính và phi tài chính thuộc quyền sở hữu của một tổ chức trừ đi giá trị của tất cả các khoản nợ chưa thanh toán. Hiểu một cách khác, giá trị tài sản ròng chính là những gì được sở hữu trừ đi những gì còn nợ.


tài sản ròng trong chứng khoán là gì
tài sản ròng trong chứng khoán là gì?

Giá trị tài sản ròng thể hiện được tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp bạn hình dung ra nếu như bán tài sản của doanh nghiệp còn gì sau khi trừ tất cả các khoản nợ. Mọi động thái tài chính mà các doanh nghiệp làm đều phục vụ mục đích gia tăng giá trị tài sản ròng, nghĩa là phải tăng tài sản hoặc giảm nợ phải trả.

Định giá theo giá trị tài sản ròng trong chứng khoán

Định giá cổ phiếu theo giá trị tài sản ròng là phương pháp định giá cơ bản trong một số trường hợp đặc biệt. Giá trị tài sản ròng được xác định theo 2 cách:

Cách 1: Căn cứ vào giá thị trường

Giá trị tài sản ròng căn cứ vào giá thị trường là giá bán tất cả các bộ phần cấu thành tài sản của doanh nghiệp trên thị trường (gồm có đất đai, tài sản cố định, hàng hóa…) vào thời điểm định giá doanh nghiệp, sau khi đã trừ đi các khoản nợ của doanh nghiệp.


Giá trị tài sản ròng được tính theo công thức:

Công thức tính giá trị tài sản ròng trong kế toán
Tài sản ròng trong chứng khoán là gì? Cách định giá và các vấn đề liên quan 2
Trong đó:
NAV: Tổng giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp
Pi: Giá trị tài sản thứ i của doanh nghiệp
N: Tổng số các loại tài sản

Cách 2: Căn cứ vào giá trị sổ sách

Công thức tính giá trị tài sản ròng trong kế toán
Giá trị tài sản ròng = Tổng giá trị tài sản có – Các khoản nợ

Các phương pháp định giá cổ phiếu đều dựa trên nguyên tắc chung là ước đoán giá trị cổ phiếu dựa vào những thông số đầu vào ước đoán. Chính vì vậy, có thể gặp trường hợp nhiều người cùng dùng 1 phương pháp nhưng lại đưa ra những kết quả khác nhau.

Do đó, giá trị nội tại – giá trị thực của cổ phiếu đã được xác định chỉ mang tính chất tương đối và được dùng tham khảo. Để khẳng định phân tích cơ bản luôn luôn phương pháp tối quan trọng, thiết yếu trong khi đầu tư và có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư.


Những vấn đề liên quan tới tài sản ròng và xây dựng chứng khoán

Cũng giống như các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ hay quốc gia tài sản ròng trong các quỹ xây dựng chứng khoán hàm chứa tổng tài sản tài chính và phi tài chính mà mà quỹ đầu tư đó sở hữu trừ đi những khoản nợ chưa trả .

Tài sản ròng của các tổ chức đầu tư chứng khoán phải do cơ quan có thẩm quyền xác định, phải theo nguyên tắc để xác định và phải công bố theo quy định của luật chứng khoán ban hành năm 2019.

Về thẩm quyền xác định

Khi xác định tài sản ròng của một tổ chức chứng khoán cần có sự tham gia của doanh nghiệp và ngân hàng. Doanh nghiệp sẽ có quyền nắm giữ và quản lý chứng khoán còn ngân hàng sẽ có nghĩa vụ xác nhận. Đối với các quỹ thành viên thì việc xác định tài sản ròng do ngân hàng lưu ký hay giám sát thực hiện.

Về nguyên tắc thẩm định

Những cơ quan xác định tài sản ròng phải tuân theo những nguyên tắc sau:


  • Khi chứng khoán đã niêm yết, giao dịch mức giá của mã chứng khoán khi đó sẽ là giá cuối cùng của phiên giao dịch hoặc là giá trị trung bình trong những ngày giao dịch gần nhất.
  • Khi mã chứng khoán có 15 ngày không giao dịch từ lúc bắt đầu định giá cần phải có sự tham gia của ngân hàng và ban đại diện quản lý cho quỹ xây dựng. Quy trình xác định giá trị tài sản ròng phải tuân thủ đúng quy định của luật xây dựng chứng khoán, có tính khách quan độc lập, không bị tác động bởi việc giám sát và lưu ký của ngân hàng.
  • Khi có tài sản tiền mặt gồm có giá trị cổ tức, giá trị trái tức và các khoản tiền lãi được tính toán dựa trên các báo cáo tài chính tại thời điểm xác định tài sản ròng.

Quy định về công bố

Các cơ quan sau khi xác định tài sản ròng phải công một cách minh bạch, chính xác theo đúng luật pháp quy định theo những nội dung căn bản sau đây:

  • Bản báo cáo tài chính đầy đủ trong vòng 6 tháng có xét duyệt bởi tổ chức tài chính uy tín.
  • Tình hình biến đổi của tài sản ròng qua từng thời kỳ.
  • Toàn bộ thông tin về quá trình hoạt động và xây dựng.
  • Tổng kết về những hoạt động tài chính.

Trên đây là bài viết tổng hợp về tài sản ròng trong chứng khoán là gì? Cách định giá và các vấn đề liên quan. Isinhvien hy vong những thông tin này sẽ giúp ích đến bạn. Mời bạn truy cập chuyên mục  Kế toán tài chính để đọc thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!


Bài viết khác liên quan đến Tài sản ròng

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close