Học bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana online cấp tốc cho người mới bắt đầu

Bảng chữ cái Katakana online này sẽ giúp các bạn hoàn thiện kĩ năng nghe-nói-đọc-viết và dễ dàng ghi nhớ mặt chữ (cả nguyên âm đơn và ghép). Tự học tiếng Nhật cơ bản siêu nhanh, siêu dễ và siêu thuận tiện cùng Isinhvien. Giờ thì bắt đầu thôi nào!.

Bảng chữ cái Katakana đơn

Mẹo: Click vào chữ để nghe giọng đọc bạn nhé!

a
i
u
e
o
ka
ki
ku
ke
ko
sa
shi
su
se
so
ta
chi
tsu
te
to
na
ni
nu
ne
no
ha
hi
fu
he
ho
ma
mi
mu
me
mo
ya
yu
yo
ra
ri
ru
re
ro
wa
wo
n

Bảng chữ cái Katakana âm ghép

Mẹo: Click vào chữ để nghe giọng đọc bạn nhé!

ga_
gi
gu
ge
go
za
ji
zu
ze
zo
da
di
du
de
do_
ba
bi
bu
be
bo
pa
pi
pu
pe
po
キャ
kya
キュ
kyu
キョ
kyo
シャ
sha
シュ
shu
ショ
sho
チャ
cha
チュ
chu
チョ
cho
ニャ
nya
ニュ
nyu
ニョ
nyo
ヒャ
hya
ヒュ
hyu
ヒョ
hyo
ミャ
mya
ミュ
myu
ミョ
myo
リャ
rya
リュ
ryu
リョ
ryo
ギャ
gya
ギュ
gyu
ギョ
gyo
ジャ
ja
ジュ
ju
ジョ
jo
ビャ
bya
ビュ
byu
ビョ
byo
ピャ
pya
ピュ
pyu
ピョ
pyo
Bài viết khác liên quan đến học tiếng nhật
Back to top button
Close