Kế Toán Tài Chính

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Công thức tính và ví dụ

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một phần không thể thiếu trong hạch toán Thu – Chi của doanh nghiệp. Vậy chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như thế nào? Cùng Isinhvien đi tìm hiểu những vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé.

khái niệm và dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì?

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là tổng chi phí mà công ty phải chịu để mua nguyên liệu cùng với chi phí của các bộ phận khác bao gồm chi phí đóng gói, vận chuyển và lưu kho, thuế, v.v. liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và sản xuất các sản phẩm khác nhau của công ty. .

Các thành phần của nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu thô: Bao gồm chi phí phát sinh của công ty để có được nguyên vật liệu thô cần thiết cho việc sản xuất hàng hóa.


Thuế gián thu: Có nhiều loại thuế gián thu khác nhau được bao gồm trong hóa đơn mà người mua hàng hóa phải trả cho người bán. Vì vậy, những chi phí này cũng là một phần của chi phí trực tiếp của công ty.

Chiết khấu: Có nhiều loại chiết khấu khác nhau do nhà cung cấp nguyên liệu thô cho người mua, chẳng hạn như chiết khấu tiền mặt,chiết khấu thương mại, và chiết khấu số lượng. Các khoản chiết khấu này làm giảm tổng chi phí nguyên vật liệu và do đó được trừ đi khi tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty.

Phí vận chuyển và phí lưu kho: Chi phí do công ty phát sinh cho việc vận chuyển hàng hóa và lưu kho. Thường thì chi phí này được tính luôn trong hóa đơn mua hàng ở nhà cung cấp.

Chi phí đóng gói và thùng chứa: Chi phí mà công ty phải trả cho vật liệu không thể trả lại được sử dụng để đóng gói hoặc cho các thùng chứa được sử dụng để lấy vật liệu từ nhà cung cấp được bao gồm trong chi phí vật liệu trực tiếp của công ty.


Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Công thức tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chính là tổng các thành phần của nguyên vật liệu trực tiếp. Chúng ta có công thức sau:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = Chi phí nguyên vật liệu thô + Thuế gián thu + Phí vận chuyển và phí lưu kho + Chi phí đóng gói và thùng chứa - Chiết khấu

Các phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trong kế toán

FIFO (First In, First Out)

FIFO nghĩa là Nhập trước – Xuất trước là một phương pháp kiểm kê chi phí trong đó giả định rằng các mục hàng hoá nhập trước được xuất trước.

FIFO nắm bắt nguyên liệu trực tiếp được mua trước để được sử dụng đầu tiên trong quá trình sản xuất. Nguyên liệu trực tiếp cuối cùng được ghi nhận là tồn kho trên tay.

 • Khi bắt đầu giai đoạn giao dịch, số lượng hàng tồn kho được ghi nhận.
 • Ngày và số lượng của tất cả hàng tồn kho đã mua và mỗi chuyến hàng trong một kỳ giao dịch được ghi lại.
 • Ghi lại tất cả các đơn vị hàng tồn kho đã bán trong cùng kỳ.
 • Giá trị của đơn vị nguyên vật liệu đã sử dụng trong kỳ kế toán được tính. Sử dụng FIFO, kho hàng mở khi bắt đầu giai đoạn giao dịch và các lô hàng tồn kho đầu tiên được sử dụng đầu tiên trong quá trình sản xuất.
 • Công thức tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cuối kỳ, FIFO và giá trị hàng tồn kho còn lại được tính.

Bình quân gia quyền

Bình quân gia quyền hay phương pháp tính giá thành quá trình, tính giá nguyên vật liệu trực tiếp dùng vào sản xuất có các bước sau:


 • Dòng vật lý đơn vị
 • Đơn vị sản xuất giống hệt nhau
 • Giá mỗi đơn vị giống hệt nhau
 • Xác định chi phí cho các đơn vị thành phẩm và kết thúc kho WIP
 • Đối chiếu chi phí

LIFO (Last In – First Out)

LIFO nghĩa là Nhập sau – Xuất trước, hoạt động ngược lại với phương pháp FIFO. LIFO giả định rằng hàng tồn kho cuối cùng được thêm vào kho sẽ được sử dụng trước. Chi phí này được áp dụng cho giá vốn hàng bán.

Phương pháp kế toán LIFO là tốt nhất trong thời kỳ lạm phát. Các đơn vị đắt tiền được sử dụng đầu tiên. Để có được giá vốn hàng bán, bạn sử dụng giá vốn của hàng tồn kho gần nhất.

Ví dụ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Từ thông tin của giao dịch cung cấp cho công ty A dưới đây cho tháng 10 năm 2019, tính tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty cho tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2019.

 • Tổng chi phí nguyên vật liệu thô đã mua: 550.000 USD
 • Thuế gián thu như đã đề cập trong hóa đơn: 70.000 USD
 • Tiền lương trả cho người lao động trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất của công ty: 150.000 USD
 • Phí đóng gói và đóng gói đã thanh toán, như đã đề cập trong hóa đơn: 5.000 USD
 • Phí vận chuyển nội địa đã thanh toán: 7.000 USD

Dựa vào công thức tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, ta có:


Tổng chi phí mà công ty phải chịu đối với nguyên vật liệu thô cùng với chi phí của các bộ phận khác phát sinh để mua nguyên vật liệu có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất các sản phẩm khác nhau của công ty sẽ trở thành một phần trong chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty. .

Trong trường hợp của công ty A, tất cả các chi phí đã đề cập sẽ được tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ngoại trừ chi phí phát sinh để trả lương cho nhân viên. Vậy chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ là:

550.000 + 70.000 + 5.000 + 7.000 = 632.000 đô la

Phần kết luận

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một trong những bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm quan trọng của công ty trong đó chi phí bộ phận cấu thành sản phẩm khác bao gồm chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phát sinh để mua nguyên vật liệu liên quan trực tiếp đến việc sản xuất các sản phẩm khác nhau của công ty.


Trên đây là những nội dung liên quan tới chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Các phương pháp dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Isinhvien hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích đối với bạn đọc. Nếu còn thắc mắc, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần comment, Isinhvien sẽ giúp các bạn giải đáp nhé.

Bài viết khác liên quan đến Chi phí trực tiếp và gián tiếp

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close