Marketing

Môi trường vĩ mô là gì? – Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường vĩ mô, vi mô trong marketing

Môi trường vĩ mô, vi mô trong marketing (Macro, Micro Marketing Environment) là những yếu tố và lực lượng mang tính chất xã hội rộng lớn có tác động đến thị trường và hoạt động marketing của doanh nghiệp cũng như tác động đến tất các môi trường vĩ mô và vi mô. Vậy sau đây Isinhvien sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môi trường vĩ mô gồm những yếu tố nào quan trọng nào, tầm ảnh hưởng ra sao mà bất kì doanh nghiệp nào đều phải chú ý đến vấn đề này.

1. Môi trường vĩ mô là gì?

Môi trường vĩ mô trong marketing (Macro Environment) là tập hợp của các môi trường trong đó các yếu tố là những nguồn lực, tác động bên ngoài có khả năng tác động, chịu ảnh hường tích cực hoặc tiêu cực hoặc tiêu cực đến các hoạt động phân tích môi trường vĩ mô trong marketing của một doanh nghiệp. Khác với các yếu tố của môi trường vi mô, môi trường vĩ mô là điều kiện tồn tại trong toàn bộ nền kinh tế chứ không phải trong một lĩnh vực hoặc một khu vực cụ thể.


Một số đặc điểm của môi trường vĩ mô để giúp chúng ta có thể dễ nhận biết như

 • Các yếu tố nằm ở bên ngoài của môi trường vĩ mô thường có mối quan hệ tương tác, hỗ trợ và bổ trợ lẫn nhau để cùng tác động đến các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Các yếu tố bên trong môi trường vĩ mô như môi trường tự nhiên, công nghệ,… hay có tác động gián tiếp đến hoạt động và kết quả hoạt động chính của doanh nghiệp.
 • Các yếu tố thuộc về phân tích môi trường vĩ mô đa số đều có sức ảnh hưởng đến tất cả mọi ngành khác nhau, mọi lĩnh vực của tất cả các tổ chức trong doanh nghiệp.
 • Môi trường vĩ mô ảnh hưởng phần lớn đến hành vi của người tiêu dùng liên quan đến chi tiêu và đầu tư.
Môi trường vĩ mô là gì?
Môi trường vĩ mô là gì?

2. Phân tích môi trường vĩ mô

Môi trường vĩ mô là những lực lượng tác động bên ngoài to lớn. Nó quyết định trực tiếp đến môi trường vĩ mô trong marketing của các doanh nghiệp trong toàn ngành, thậm chí trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Dựa vào đó, ta có thể phân tích môi trường vĩ mô qua những yếu tố sau


Nhân khẩu học

Đây chính là yếu tố môi trường đầu tiên mà nhà quản trị hay các nhà phân tích môi trường vĩ mô trong marketing cần quan tâm để phân tích môi trường vĩ mô là dân số, vì dân số tạo nên thị trường. Người làm marketing cần chú ý khi nghiên cứu phân bố dân cư theo khu vực địa lý và mật độ dân cư, xu hướng di dân, phân bổ dân số theo độ tuổi, tình trạng hôn nhân, tỷ lệ sinh đẻ, tỷ lệ tử vong, chủng tộc, cấu trúc tôn giáo.

Có những xu hướng biến đổi trong môi trường dân số học có tác động đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, do tác động đến lượng cầu về sản phẩm và làm thay đổi hành vi của người mua như: sự thay đổi về cơ cấu độ tuổi của dân cư, sự thay đổi về đặc điểm gia đình, những thay đổi trong phân bố dân cư về địa lý, cơ cấu về trình độ học vấn của dân cư…

Một cơ cấu cư dân có trình độ văn hóa cao hơn bao gồm: Sự nâng cao về đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục tạo ra một tỷ lệ cao dân số có trình độ văn hóa. Ngoài ra, do sự phát triển về kỹ thuật công nghệ đã làm thay đổi dần vai trò của máy móc, trí thức trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đã dẫn đến một sự gia tăng số lượng công dân áo trắng trong cơ cấu lao động xã hợi. Sự thay đổi này tạo ra trên thị trường những nhu cầu tiêu dùng cao cấp hơn, đòi hỏi nhiều hơn vào các nhu cầu, giải trí, văn hóa, tinh thần trong môi trường vĩ mô marketing.


Kinh tế

Môi trường kinh tế bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến sức mua của khách hàng và cách thức tiêu dùng. Thị trường cần có sức mua cũng như người mua. Tổng sức mua tuỳ thuộc vào thu nhập hiện tại, giá cả, tiền tiết kiệm và tín dụng.

Những người làm thuộc môi trường vĩ mô trong marketing cần phải lưu ý các xu hướng chính trong thay đổi thu nhập và các động thái thay đổi tiêu dùng của khách hàng. Các thay đổi trong những biến số kinh tế chủ yếu như thu nhập, tỉ trọng thu nhập dành cho tiêu dùng, cơ cấu chi tiêu, tiền tiết kiệm, hay vay mượn có một tác động rất lớn trên thị trường cũng góp phần làm thay đổi một phần môi trường vĩ mô trong marketing

Các doanh nghiệp có các sản phẩm giá trị lớn hoặc mức sinh lời cao cần nghiên cứu kỹ lưỡng những xu hướng biến động của môi trường kinh tế để chủ động có những điều chỉnh thích ứng. Trong trường hợp nền kinh tế gặp khủng hoảng, các nhà quản trị phân tích môi trường vĩ mô trong marketing cần tiến hành các bước cần thiết để thay thế sản phẩm, giảm chi phí và vượt qua những trở ngại. 


Tự nhiên

Môi trường tự nhiên bao gồm môi trường sinh thái, thời tiết, khí hậu, tài nguyên, năng lượng. Các nhà quản trị phân tích môi trường vĩ mô trong marketing cần xem xét các cơ hội và đe doạ có liên quan đến các xu hướng chính trong sự biến đổi của môi trường tự nhiên: sự khan kiếm các nguồn nguyên liệu, mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng, chi phí năng lượng ngày càng gia tăng, sự can thiệp mạnh mẽ của chính quyền trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Về phương diện môi trường vĩ mô trong marketing, các vấn đề trên đặt ra cho các nhà quản trị phân tích môi trường vĩ mô còn gặp nhiều thách thức, đòi hỏi phải tư duy và tìm ra những định hướng phù hợp cho hoạt động marketing của mình.

Công nghệ

Môi trường công nghệ tác động đến quản trị phân tích môi trường vĩ mô trong marketing rất đa dạng, tuỳ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp mà các tác động này có thể đem lại các cơ hội hoặc gây ra các đe doạ đối với việc đổi mới, thay thế sản phẩm, chu kỳ sống sản phẩm, chi phí sản xuất… của doanh nghiệp.


Người làm thuộc ngành môi trường vĩ mô trong marketing cần hiểu rõ những thay đổi trong môi trường công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia nghiên cứu phân tích môi trường vĩ mô và phát triển để khuyến khích việc nghiên cứu có tính chất định hướng vào thị trường nhiều hơn, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự đổi mới nào làm hại đến lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Chính trị – Pháp luật

Các quyết định marketing chịu tác động mạnh mẽ của những biến đổi trong môi trường chính trị và pháp luật. Môi trường này được tạo ra từ hệ thống luật pháp, các tổ chức chính quyền và gây ảnh hưởng cũng như ràng buộc các hành vi của tổ chức lẫn cá nhân trong xã hội.

Khi phân tích môi trường chính trị nhà quản trị phân tích mỗi trường vĩ mô trong marketing cần quan tâm đến hệ thống pháp luật tác động đến doanh nghiệp ngày càng gia tăng, sự phát triển của các nhóm bảo vệ lợi ích cộng đồng vì sự ổn định chính trị đã được xác định là một trong những điều kiện tiền đề quan trọng cho hoạt động của doanh nghiệp.


Văn hóa – Xã hội

Con người lớn lên trong một xã hội cụ thể và chính xã hội đó đã trau dồi những quan điểm cơ bản của họ tạo nên những giá trị và chuẩn mực đạo đức. Việc thông qua những quyết định phân tích môi trường vĩ mô trong marketing có thể chịu ảnh hưởng bởi những đặc điểm sau đây của nếp sống văn hoá: sự trung thành sắt son với những giá trị văn hoá truyền thống cơ bản, những nhánh văn hoá trong khuôn khổ một nền văn hoá thống nhất, những thay đổi tạm thời của những giá trị văn hoá thứ phát.

Những giá trị văn hoá cơ bản hay các yếu tố môi trường vĩ mô trong marketing của xã hội được thể hiện qua thái độ của con người đối với bản thân mình, đối với người khác, đối với các thể chế tồn tại trong xã hội, đối với toàn xã hội, tự nhiên và giá trị.

Phân tích môi trường vĩ mô
Phân tích môi trường vĩ mô

3. Môi trường vĩ mô trong marketing

Môi trường vĩ mô trong marketing của một doanh nghiệp là tập hợp những chủ thể tích cực và những lực lượng hoạt động ở bên ngoài công ty và có ảnh hưởng đến khả năng chỉ đạo của bộ phận marketing, thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với khách hàng mục tiêu.  Môi trường vĩ mô trong marketing là những lực lượng trên bình diện xã hội rộng lớn hơn, có ảnh hưởng đến môi trường vi mô, như các yếu tố nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, chính trị và văn hoá. Do tính chất luôn biến động, khống chế và hoàn toàn bất định, môi trường vĩ mô trong marketing động chạm sâu sắc đến đời sống của các doanh nghiệp.


Những biến đổi diễn ra trong môi trường này không thể gọi là chậm và có thể dự đoán trước được. Nó có thể gây ra những điều bất ngờ lớn và những hậu quả nặng nề. Vì thế công ty cần phải chú ý theo dõi tất cả những những diễn biến của môi trường vĩ mô bằng cách sử dụng vào mục đích này việc nghiên cứu marketing và những khả năng thu thập thông tin marketing thường ngày bên ngoài mà doanh nghiệp hiện có.

Môi trường vĩ mô trong Marketing
Môi trường vĩ mô trong marketing

4. Môi trường vi mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Môi trường vi mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp gồm có sáu yếu tố chính, chúng ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất, kinh doanh và phát triển của một doanh nghiệp, đồng thời cũng tác động đến môi trường vĩ mô trong marketing của doanh nghiệp. Cùng Isinhvien tìm hiểu rõ về 6 yếu tố của môi trường vi mô này nhé!.

Bản thân doanh nghiệp

Doanh nghiệp là người khơi gợi các hoạt động Marketing và cũng tác động đến các hoạt động đó để phân tích các yếu tố vi mô trong môi trường đó một cách mạnh mẽ.


Bản thân doanh nghiệp là tập hợp các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của các chiến dịch, hoạt động tiếp thị. Các nhân tố từ doanh nghiệp có tiếp xúc gần gũi với hoạt động Marketing, dẫn đến tác động nó một cách trực tiếp, làm ảnh hưởng đến định hướng, các chiến lược phân tích môi trường vi mô trong Marketing, mục tiêu hay quy mô của các chiến dịch.

Doanh nghiệp là một phần trong môi trường vi mô của doanh nghiệp. Ví dụ như nền ngân sách của một công ty ảnh hưởng đến cách họ làm tiếp thị. Các công ty nhỏ thường chọn Marketing Online bởi hình thức tiếp thị này tiết kiệm chi phí triển khai. Đồng thời năng lực của đội ngũ nhân sự cũng ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Đơn vị cung cấp

Khi tổ chức dây chuyền sản xuất lớn, việc hợp tác với các nhà cung ứng là lựa chọn tối ưu nhất của hầu hết các doanh nghiệp. Vì vậy các nhà cung cấp cũng là yếu tố tạo nên môi trường vi mô của doanh nghiệp.


Nhà cung ứng ảnh hưởng đến chất lượng của nguyên liệu sản xuất nên sản phẩm. Đồng thời việc cung cấp các linh kiện, nguyên liệu này đúng hoặc chậm hơn so với thỏa thuận giữa hai bên cũng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của cả dây chuyền. Một sản phẩm có khâu sản xuất đơn giản hay giá thành nguyên vật liệu rẻ sẽ có giá phải chăng và ngược lại. Điều này chính là cơ sở trực tiếp tác động đến các yếu tố của môi trường vi mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Trung gian Marketing

Trung gian Marketing là những đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp ở bước đem sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng. Các đơn vị trung gian Marketing là một trong những yếu tố tạo nên môi trường vi mô trong marketing ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Nhóm này được chia thành 4 loại:

 • Phân phối, vận chuyển: Các đơn vị này giúp doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, đại lý và vận chuyển hàng hóa, phân phối sản phẩm dịch vụ đến tay khách hàng.
 • Trung gian tài chính: Đơn vị hỗ trợ về tài chính, ví dụ như các ngân hàng, tổ chức cho vay, tín dụng, bảo hiểm,…
 • Trung gian sản xuất: Khác với nhà cung cấp, trung gian sản xuất là các đơn vị góp nguồn lực vào quá trình sản xuất nên sản phẩm, dịch vụ, ví dụ như cung cấp thiết bị máy móc, nhân lực,…
 • Trung gian dịch vụ tiếp thị: Đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp tiếp thị với các công đoạn nghiên cưu thị trường và khách hàng, truyền thông, quảng cáo,…

Gọi trung gian marketing là yếu tố làm nên môi trường vi mô trong marketing của doanh nghiệp là bởi yếu tố này tác động đến mức độ hiệu quả của các hoạt động. Ví dụ như các trung gian tài chính giúp doanh nghiệp có ngân sách lớn hơn cho hoạt động sản xuất, tiếp thị sản phẩm.


Khách hàng

Đây chính là một trong những yếu tố cốt lõi của môi trường vi mô trong marketing ảnh hưởng đến doanh nghiệp, đó chính là khách hàng. Nhân tố này không chỉ làm nên môi trường vi mô mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.

Mọi hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp đều có mục đích chính là làm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Đây là chìa khóa của mọi chiến dịch tiếp thị mà doanh nghiệp thực hiện trong chiến lược về yếu tố môi trường vĩ mô trong marketing của mình đến khách hàng.

Đối thủ

Mọi doanh nghiệp đều có đối thủ. Đối thủ cạnh tranh chính là một phần trong môi trường vi mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp, ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực đến doanh nghiệp.

Đối thủ có thể cung cấp cùng loại sản phẩm, dịch vụ, hướng đến cùng tệp khách hàng,… Những yếu tố này tạo nên môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp, khiến họ có động lực phát triển sản phẩm, dịch vụ. Đó là ảnh hưởng tích cực.


Ngược lại, quá trình cạnh tranh thị phần có thể khiến doanh nghiệp mất khách hàng, mất cơ hội vào tay đối thủ. Những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh kém thường bị lếp vế, thậm chí không còn cơ hội kinh doanh. Đây chính là ảnh hưởng tiêu cực mà yếu tố “đối thủ” trong nền kinh tế thị trường tác động đến doanh nghiệp.

Cộng đồng

Cộng đồng trong môi trường vi mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp được xác định là cá nhân, tổ chức đứng ngoài doanh nghiệp nhưng lại ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cộng đồng là các yếu tố môi trường vi mô có thể tác động trực hoặc gián tiếp, tiêu cực hoặc tích cực đến doanh nghiệp. Yếu tố này có thể phân thành 5 loại chính, bao gồm:

 • Tài chính: Các tổ chức cho vay, ngân hàng, tín dụng,…
 • Truyền thông: Báo giới, cơ quan truyền thông ảnh hưởng đến việc tiếp thị
 • Chính phủ: Là người đưa ra các quy định, nguyên tác chuẩn mực đối với các hoạt động của doanh nghiệp
 • Địa phương: Bao gồm những ai sinh sống và hoạt động tại địa phương doanh nghiệp
 • Đại chúng: Những ai quan tâm và theo dõi tin tức về doanh nghiệp, sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp
Môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Môi trường vi mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp

5. Các yếu tố môi trường vi mô

Các yếu tố môi trường vi mô cơ bản theo Micheal Porter gồm năm yếu tố cơ bản để hình thành môi trường vi mô, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành những mục tiêu của doanh nghiêp gồm.


Khách hàng

Là những tổ chức hoặc cá nhân mua, tiêu dùng hoặc tham gia vào quá trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Khách hàng của một doanh nghiệp được chia thành các nhóm

 • Người tiêu dùng
 • Các trung gian phân phối
 • Các tổ chức mua sản phẩm của doanh nghiệp để duy trì hoạt động hoặc thực hiện các mục tiêu cụ thể.

Mỗi nhóm khách hàng có những đặc điểm riêng và từ đó hình thành nên nhu cầu, các yếu tố môi trường vi mô khác nhau đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp cũng phải có phương pháp, cách thức quản trị khác nhau nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng nhóm.

Nhà cung cấp

Những nhà cung cấp hình thành các thị trường cung cấp các yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp, như cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, cung cấp vốn, các dịch vụ tài chính, cung ứng lao động vào các yếu tố môi trường vi mô mà doanh nghiệp mong muốn.


Đối thủ cạnh tranh hiện tại

Các đối thủ cạnh tranh hiện tại của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động trong cùng ngành kinh doanh và cùng khu vực thị trường với doanh nghiệp, đảm bảo môi trường vi mô ảnh hưởng đến các doanh nghiệp của các đối thủ cạnh tranh.

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện tại chưa tham gia cạnh tranh trong ngành, chưa có môi trường vi mô marketing rõ ràng, những đã có đủ các yếu tố môi trường vi mô để cạnh tranh với doanh nghiệp sẽ có khả năng sẽ gia nhập ngành.

Sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế là những sản phẩm khác có thể thỏa mãn cùng nhu cầu của người tiêu dùng. Sản phẩm thay thế là một đe dọa rất lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành vì nó có mối liên hệ trực tiếp đến các yếu tố môi trường vi mô của doanh nghiệp.

Các yếu tố trong môi trường vi mô
Các yếu tố trong môi trường vi mô

>>Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thị trường mục tiêu của marketing là gì? Gồm những yếu tố nào ở đây


Bài viết trên chính là chủ đề môi trường vĩ mô trong marketing gồm phân tích môi trường vĩ mô, môi trường vĩ mô là gì, môi trường vi mô ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp, các yếu tố của môi trường vi mô ra sao thì Isinhvien đã đưa ra những nội dung khá đầy đủ về chủ đề này. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn, doanh nghiệp hiểu thêm về môi trường vi mô, vĩ mô trong marketing.

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close