Đọc báoMôn học

Quản trị chiến lược – Giáo trình bài giảng và các tài liệu đề thi ôn tập

Một môn học hơi khó đối với sinh viên chúng mình, và hơn nữa là việc tìm tài liệu để học cũng không mấy dễ dàng nốt. Hiểu được điều đó Isinhvien dã tổng hợp một số giáo trình bài giảng môn quản trị chiến lược, tài liệu về quản trị chiến lược và các đề thi ôn tập.

Quản trị chiến lược là gì?

Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học trong việc đưa ra chính sách, triển khai và đánh giá các quyết định chức năng, cho phép tổ chức đạt được mục tiêu đề ra.

Giáo trình bài giảng Quản trị chiến lược

Nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành quản trị, Isinhvien đã tổng hợp một số giáo trình. Mời các bạn tham khảo!

Giáo trình quản trị chiến lược - T.S Trương Quang Dũng
Type: pdf; Size: 1.36 MB; Lượt tải: 692
Chủ biên: T.S Trương Quang Dũng
Thuộc trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM
Bao gồm 9 chương, 142 trang
Có câu hỏi ôn tập và thảo luận riêng từng chương
TẢI VỀ
Giáo trình quản trị chiến lược - Đại Học Kinh Tế Huế
Type: pdf; Size: 2.71 MB; Lượt tải: 448
Chủ biên: Lê Thị Ngọc Anh
Giáo trình gồm có 5 chương, 219 trang

TẢI VỀ
Bài giảng quản trị chiến lược
Type: pdf; Size: 1.08 MB; Lượt tải: 336
Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn
TẢI VỀ
Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh
Type: pdf; Size: 6.08 MB; Lượt tải: 263
Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược; quản trị chiến lược và quá trình quản trị chiến lược.
TẢI VỀ
Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Trần Minh Anh
Type: pdf; Size: 2.63 MB; Lượt tải: 209
Chương 2 trang bị cho người học kiến thức về phân tích môi trường ngoại vi. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường ngành, phân tích môi trường đối thủ cạnh tranh.
TẢI VỀ
Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Trần Minh Anh
Type: pdf; Size: 4.22 MB; Lượt tải: 207
Chương 3 - Phân tích môi trường nội bộ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lợi thế cạnh tranh; các nguồn lực, khả năng tiềm tàng và năng lực cốt lõi; tạo dựng năng lực cốt lõi; những thách thức đối với việc phân tích môi trường nội bộ; mô hình phân tích SWOT.
TẢI VỀ

Tài liệu, đề thi ôn tập quản trị chiến lược

Khi bước vào kì thi, ngoài việc học hành chăm chỉ, yếu tố quan trọng nhất để có một bài thi điểm cao đó là tìm hiểu nhiều tài liệu và đề thi để ôn tập đúng không nào. Isinhvien xin gửi đến các bạn một số tài liệu và đề thi ôn tập sau đây nhé!


Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 1
Type: pdf; Size: 0.76 MB; Lượt tải: 265
Tài liệu học tập “Quản trị chiến lược” này được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cô đọng, súc tích về hoạt động quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp. Nội dung của tài liệu bao gồm 9 chương đi theo các vấn đề có tính logic của quá trình quản trị chiến lược trong doanh nghiệp từ hoạch định chiến lược, thực thi chiến lược và kiểm tra, đánh giá chiến lược. Tài liệu được chia thành 2 phần.
TẢI VỀ
Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 2
Type: pdf; Size: 1.45 MB; Lượt tải: 234
Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 2 trang bị cho sinh viên những nội dung chính sau: Lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược; kế hoạch hỗ trợ thực hiện chiến lược; kiểm tra, đánh giá chiến lược; chiến lược kinh doanh toàn cầu.
TẢI VỀ
Tổng hợp đề thi Quản trị chiến lược
Type: doc; Size: 0.03 MB; Lượt tải: 215
Học kỳ 3 năm 2013
Đem đến cho các bạn sinh viên nhiều đề thi khác nhau vào các năm
TẢI VỀ
Tổng hợp đề thi Quản trị chiến lược
Type: docx; Size: 0.02 MB; Lượt tải: 196
Đề thi kỳ 1 năm 2018

TẢI VỀ
Bộ đề thi năm 2016 môn Quản trị chiến lược
Type: docx; Size: 0.01 MB; Lượt tải: 192
Đề thi năm 2016
Câu hỏi hay

TẢI VỀ

Hy vọng với thông tin trên sẽ giúp cho các bạn học tốt trong quá trình học tập của mình. Hãy chia sẻ cho Isinhvien nhé!

Mới nhất cùng chuyên mục

Back to top button
Close